Pouze empatie při práci s lidmi nemusí stačit. Doplňte si své znalosti z oblasti sociálních služeb

od Šárka Cvrkalová
Komerční sděleníSpolečnost
   2 minuty čtení
Spokojeny muz

Zdroj: iStock

Většina lidí práci s lidmi nestuduje, spoléhá se na své pocity a při kontaktu jedná instinktivně. Nejednou však taková forma pomoci není dostačující, častokrát je neodborná a ve výsledku nepřináší benefity ani jedné straně.

Systematická práce s lidmi v různých stádiích života či z různých sociálních skupin je náročná a musí být koordinovaná, jinak ztrácí své opodstatnění. Pracujete v sociálních službách nebo o tom uvažujete? Doplňte si své znalosti a získejte praktické zkušenosti díky studijnímu programu BBA Management sociálních služeb, který jako novinku zařadil do nabídky Cambridge Business School.

Ta pravidelně monitoruje potřeby uchazečů o vzdělání a reflektuje svou nabídkou jejich poptávku. Vzniká tak komplexní nabídka vzdělávacích programů, ze které si vyberou zaručeně všichni od maturantů, manažerů, právníků, až po začínající podnikatele i odborníky s mnohaletou praxí.

Práce v sociálních službách zaměstnává desítky pracujících a většinou je vyhledávána mezi lidmi s maturitou, dobrovolníky, terénními pracovníky či externími studenty vysoké školy. Právě na tuto skupinu se zaměřuje nový studijní program, který přináší novinku ve formě BBA studia – Management sociálních služeb.

Studium BBA je určeno absolventům středních škol a gymnázií, případně uchazečům bez předchozí praxe, resp. uchazečům, kteří si chtějí doplnit znalosti z nižších stupňů managementu – se zaměřením na klíčové oblasti managementu sociálních služeb. Absolventi programu se nejen že stávají kvalifikovanějšími na práci v sociálních službách, ale rovněž si otevírají dveře na vyšší kariérní pozice, možností je i navazující manažerské MBA studium.

Nespornou výhodou studia je jeho délka a forma. Studium totiž trvá pouze 1 rok a je rozděleno na semináře s osobní účastí, které se konají 3x za rok v přesně stanovený sobotní termín a zbytek studia probíhá e-learningovou formou. Většinu výuky tak studenti zvládnou kdykoli, kdekoli, dle svých časových možností. Na Cambridge Business School se dbá na to, aby se studium přizpůsobovalo studentům a ne naopak. Další velkým benefitem studia je, že studenti mohou získané poznatky prakticky ihned přímo aplikovat do své praxe, jelikož výuka je zaměřena primárně na praktické využití. S tím vším pomohou lektoři, kteří jsou již osvědčení odborníci z praxe a rádi pomohou s každým studijním dotazem. Ač se tento program zařadil do nabídky teprve nedávno, tak studium BBA již úspěšně funguje několik let a za tu dobu se absolventi shodují, že studium jim poskytlo množství praktických poznatků, ze kterých profitují dodnes.

Pokud práci v sociálních službách berete jako vaše poslání, nebo je to oblast, která je vám lidsky nebo odborně blízká, určitě se přihlaste ke studiu BBA Management sociálních služeb. Doplňte si potřebné znalosti, které vám při výkonu práce budou prospěšné.

Související články