Indiánský horoskop

od Nikola Jaroschová
   5 minuty čtení

Zamysleli jste se někdy nad tím, komu lidé na světě nejvíce důvěřují? Ne, není to nikdo z blízkých nebo oni sami… ne kdepak, nejedná se o nějakého človíčka, ale o samotné hvězdy a postavení planet, jež nám už mnohokrát poodhalily blízkou budoucnost, díky nimž jsme si zodpověděli otázky, na které jsme neznali a hledali „ztracené“ odpovědi.

Ano, hvězdy mají velkou moc, mohou nám prozradit všechno, i to co se týká lásky a našich vztahů, protějšků, jež by se k nám nejvíce hodili, ukáží nám na toho, kterému bychom měli podat pomocnou ruku a dát mu šanci, nebo se mu naopak vyhnout velkým obloukem.

Ano, jsou to právě hvězdy, ty nenápadné sličné dámičky, jež tahají za nitky našich životů… u hvězd hledáme něco, co by nám pomohlo naleznout našeho ideálního partnera, nikdy nekončící lásku, i nějaké to kouzlo, jak si uchovat lásku a porozumění… snad i navěky.

Vše by bylo mnohem jednodušší, kdybychom hned na první pohled věděli, že to je právě ten, koho budeme milovat, kým budeme milovány a zůstane s námi za každé situace… Hvězdy však nejsou dokonalé vědmy, dokáží pouze poodhalit roušku tajemství o tom, co všechno bychom měli udělat nebo podniknout pro to, abychom si jeho zájem a lásku získali.

Ale jsou to právě také ony, co nás varují před tím, čeho bychom se měli vyvarovat, a to vše jen pro lásku milovaného člověka, jež by stál při našem boku, byl nám oporou, neboť život se neskládá pouze ze štěstí a radosti, ale i z bolestí a starostí… dnes se ale zaměříme na znamení „Indiánského horoskopu“.

 

Vydra (20. leden – 18. únor)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni svým selským rozumem, jsou velmi bystří
 • neobyčejně lehce zvládají útrapy života
 • ke všemu přistupují s veselou myslí, dokáže podržet za každé situace, asi proto jsou tolik oblíbení
 • jsou nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají smysl pro spravedlnost
 • často se vznáší v oblacích
 • jsou nestálí, a snad proto nevyhledávají žádné trvalé vztahy
 • pokud jim něco nevyhovuje, či se cítí příliš svázáni, prostě zapomenou úplně na všechno a přejdou pod rámě někoho jiného
 • v partnerském životě potřebují určitou volnost, neumí se usadit natrvalo a stát se vyloženě domáckým typem

 

Vlk (19. únor – 20. březen)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni svými emocemi, city, empatiemi a pocity
 • často bývají plaší, tiší, nesmělí, a i tak trochu ostýchaví
 • jsou velmi citliví a k blízkým starostliví, neboť je umí vyslechnout, pochopit a pomoci
 • ač své emoce nedávají tolik najevo, jsou povahy velmi jemné, dobromyslné, srdečné a důvěřivé (což někdy bývá na škodu)
 • před nástrahami kruté reality se ukrývají do svého vnitřního snového světa
 • v partnerovi hledají někoho, kdo by je chránil, a naleznou-li jej, zahrnou je velkým pochopením, láskou a tolerancí

 

Sokol (21. březen – 19. duben)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni silou, aktivitou, tvořivostí a silnou vůlí
 • rozhodují se spontánně, někdy až přehnaně zbrkle
 • často narazí na své prudké, upřímné a přímé jednání
 • nesnáší přetvářku, lenochy, prospěcháře či hazardní hry
 • občas se projevuje i jejich stinná stránka osobnosti prostřednictvím hrubého, sobeckého a bezohledného chování
 • v milostném životě si ponechávají roli „lovce“, a vždycky jdou hned na věc
 • pokud se zamilují, jsou schopni své milované osobě snést i modré z nebe

 

Bobr (20. duben – 20. květen)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni stabilitou, racionálním přístupem a cílevědomostí
 • milují jistotu a bezpečí, proto jsou realisté stojící pevně při zemi
 • mají jasný plán a vizi, a tudíž jsou stále v pohybu
 • pro život ve dvou jsou šetrní, pracovití a praktičtí
 • jsou velkorysí, ale pro malé věci někdy přehlédnou ty velké
 • je dobře, že myslí na zadní vrátka a nevrhají se do žádného riskování
 • v lásce postupují velmi pomalu, protože nechtějí zbytečně něco uspěchat
 • umí zajistit rodinné zázemí a teplo domova

 

Jelen (21. květen -20. červen)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni myšlením, rozumem a bystrostí
 • jsou šikovní, dokáží obratně reagovat
 • elegantně se vyhýbají otevřeným konfliktům a bojům
 • jsou inteligentní, bystří, velmi společenští
 • potřebují být chráněni a podporováni svými blízkými
 • rychle a snadno navazují známosti a přátelství
 • žádnou věc nedokáží dotáhnout až do konce
 • jsou však i povrchní a neochotní poznávat nové věci
 • jsou přesvědčiví, ale nejsou stálí
 • ve vztahu hledají někoho silného, jež by je ochraňoval

 

Datel (21. červen – 21. červenec)

Charakteristika:

 • tyto lidi ovlivňuje cit, emoce, empatie a duševno
 • dbají na dobré mezilidské vztahy, snaží se jim pomoci
 • jsou to plaší, tiší a velmi ostýchaví lidé
 • velmi těžce snášejí jakékoliv hádky a spory, snad proto jsou to právě oni, kdo se jako první usmiřují
 • lidé narození v datlu si jen těžko ochočíte, neboť se v nich ukrývá  velmi silná osobnost
 • jsou náladoví, vnímaví a rádi se cítí jako „potřební“
 • pro své nejbližší se snaží vytvořit ideální domov

 

Losos (22. červenec – 21. srpen)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni aktivitou, tvůrčí schopností a silnou vůlí
 • musí zdolávat nelehké životní nástrahy
 • jsou to velmi silné osobnosti, prosazují se dobře v roli vůdce
 • mívají velké sebevědomí, chtějí být obdivováni
 • životní energie z nich jen září
 • problémy chápou jako výzvu zdolat je
 • jsou aktivní, žijí naplno, a ač by se měli konečně naučit odpočívat, nečiní tak
 • rádi flirtují, i když už jsou zadaní
 • pokud však prožívají vážný vztah, snaží se celé své já a srdce odevzdat svému milovanému partnerovi, hýčkají si ho a rozmazlují

 

Medvěd (22. srpen – 21. září)

Charakteristika:

 • tyto lidi ovlivňuje stabilita, racionální přístup k věci a ohromné sebevědomí
 • jsou velmi samostatní, nezávislí a touží po životě ve skupině
 • dokáží tvrdě a pilně pracovat
 • všechno si v životě pečlivě připravují a plánují
 • nesnáší nečekaná překvapení a náhody
 • bohužel tito lidé nedokáží prodat své přednosti, což je na velkou škodu
 • jsou až velcí idealisté, z čehož pramení i jejich přehnaná kritičnost
 • do partnerského vztahu vstupují s rozvahou, a od manželství očekávají až příliš mnoho
 • mnoho energie investují do vytvoření teplého a příjemného domova
 • jsou oddaní, věrní, zodpovědní a tolerantní

 

Havran (22. září – 22. říjen)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni myšlením, rozumem a bystrostí
 • jsou velmi společenští, nesnáší samotu
 • bývají otevření, přátelští a velmi vstřícné povahy
 • navazují pouze povrchní známosti, neboť potřebují volnost
 • mají velký cit pro spravedlnost, a vše pečlivě zvažují
 • jsou snadno ovlivnitelní
 • jsou příliš důvěřiví
 • velmi dbají na svůj zevnějšek

 

Had (23. říjen – 22. listopad)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni emocemi, city, empatií a duševnem
 • jsou to moudří, hloubaví lidé s dobrými pozorovacími schopnostmi, přes které však nic nedokáží odhalit
 • jsou majiteli šestého smyslu
 • do řešení komplikovaných problémů vnášejí jasno, neumí dělat kompromisy
 • jsou ochotni nezištně pomáhat
 • jsou vytrvalí, a za předem stanovenými cíli jdou bezhlavě a vytrvale
 • nesnáší nevěru, neupřímnost, milují z celého srdce

 

Sova ( 23. listopad – 21. prosinec)

Charakteristika:

 • tyto lidi ovlivňuje síla, aktivita, tvořivost a  vůle
 • celý život se snaží studovat a zabývat se nejrůznějšími otázkami a hledáním odpovědí na ony otázky
 • občas se chovají povýšeně a namyšleně
 • vynikají nikdy nehasnoucí aktivitou
 • partnerský vztah by jim měl přinést dostatek volnosti, jinak se pouštějí do nevěry
 • život se sovou předpokládá především vzájemnou dohodu a toleranci

 

Husa (22. prosinec – 19. leden)

Charakteristika:

 • tito lidé jsou ovlivňováni stabilitou, racionálním přístupem k živou a cílevědomostí
 • překvapují svou silou a odhodláním
 • při řešení nejprve zvažují všechny možné alternativy, než se rozhodnou
 • jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé
 • někdy jsou až moc tvrdohlaví, umínění a ctižádostiví
 • než si k sobě začnou někoho hledat, snaží se nejprve pochopit a poznat sebe sama
 • před každým rozhodnutím si dávají dost času na rozmyšlenou
 • v partnerském životě se navenek zdají jako chladní, neboť nejsou zvyklí dávat své city tak rychle najevo, ale opak je pravdou

Související články