Cyklický horoskop z pohledu hvězd

od Nikola Jaroschová
   8 minuty čtení

Zamysleli jste se nad tím, komu lidé na světě nejvíce důvěřují? Ne, není to nikdo z blízkých nebo oni sami… ne kdepak, nejedná se o nějakého človíčka, ale o samotné hvězdy a postavení planet, jež nám už mnohokrát poodhalily blízkou budoucnost, díky nimž jsme si zodpověděli otázky, na které jsme neznali a hledali „ztracené“ odpovědi.

Ano, hvězdy mají velkou moc, mohou nám prozradit všechno, i to co se týká lásky a našich vztahů, protějšků, jež by se k nám nejvíce hodili, ukáží nám na toho, kterému bychom měli podat pomocnou ruku a dát mu šanci, nebo se mu naopak vyhnout velkým obloukem.

Ano, jsou to právě hvězdy, ty nenápadné sličné dámičky, jež tahají za nitky našich životů… u hvězd hledáme něco, co by nám pomohlo naleznout našeho ideálního partnera, nikdy nekončící lásku, i nějaké to kouzlo, jak si uchovat lásku a porozumění… snad i navěky.

Vše by bylo mnohem jednodušší, kdybychom hned na první pohled věděli, že to je právě ten, koho budeme milovat, kým budeme milovány a zůstane s námi za každé situace… Hvězdy však nejsou dokonalé vědmy, dokáží pouze poodhalit roušku tajemství o tom, co všechno bychom měli udělat nebo podniknout pro to, abychom si jeho zájem a lásku získali.

Ale jsou to právě také ony, co nás varují před tím, čeho bychom se měli vyvarovat, a to vše jen pro lásku milovaného člověka, jež by  stál při našem boku, byl nám oporou, neboť život se neskládá pouze ze štěstí a radosti, ale i z bolestí a starostí…

 Doba probuzení (21. březen – 19. duben)

Doba růstu (20. duben – 20. květen)

Doba rozkvětu (21. květen – 20.červen)

Doba dlouhých dnů (21. červen – 21. červenec)

Doba zrání (22. červenec – 21. srpen)

Doba žní (22. srpen – 21. září)

Doba padajícího listí (22. září – 22. říjen)

Doba prvních mrazů (23. říjen – 22. listopad)

Doba dlouhých nocí (23. listopad – 21. prosinec)

Doba hlubokého spánku (22. prosinec – 19. leden)  

Doba ticha (20. leden – 18. únor)

Doba obnovy (19. únor – 20. březen)

 

DOBA PROBUZENÍ (21. březen – 19. duben)

Lidé narození v tomto období, kdy se v přírodě teprve všechno začíná probouzet, jsou nabiti optimismem, životní silou, energií a vitalitou.

Kladné vlastnosti:

Jejich osobnost překypuje energií a velkou mírou ctižádostivostí.  Jsou velice podnikaví, ničeho se nezaleknou, někdy jsou možná až moc odvážní. Díky svému velkému sebevědomí se velmi rychle rozhodují a své názory, ať už jsou dobré či špatné, vyslovují vždy a za každé situace dost nahlas. Velmi snadno se vyrovnávají s případným neúspěchem.

Záporné vlastnosti:

Neradi spolupracují na společných projektech, neboť jen zřídkakdy přistupují na jakékoliv kompromisy. Vše musí být prostě nalinkováno podle nich! Mnoho věcí a projektů nedokáží dotáhnout až do úplného a zdárného konce, což je způsobeno tím, že žijí jen současností a nikdy nemyslí na budoucnost a možné následky. Jejich povaha se projevuje nesnesitelnou arogancí, ješitností a těžko pochopitelným egoismem. Dost často důvěřují špatným lidem, díky čemuž občas přistanou „hubou“ na dlažbě.

V milostném vztahu:

Pokud se opravdu zamilují, milují prudce a vášnivě. Velmi si potrpí na věrnost, což také striktně vyžadují od svého partnera. Ale pozor! V jakémkoliv vztahu vždy přebírají otěže a jsou tou dominantnější částí vztahu! Mají majetnické sklony, díky kterým svého partnera dost trápí svojí přehnanou žárlivostí… S tímhle človíčkem sice nebude život jako peříčko, ale rozhodně se s ním nudit nebudete!

 

DOBA RŮSTU (20. duben – 20. květen)

Tito lidé, ač byste to do nich na první pohled neřekli, jsou obdařeni velmi mocnou silou, která jim umožňuje lehce dosáhnout řady úspěchů.

Kladné vlastnosti:

Pro dosažení kýžených úspěchů jsou velmi ctižádostiví a vytrvalí. Co si usmyslí, musí mít! A za svým cílem jdou klidně i přes mrtvoly! Žádná změna je nevyvede z míry, neboť se snadno přizpůsobují. Jsou povahy klidné a trpělivé, nikdy je neuslyšíte křičet. 

Záporné vlastnosti:

Co se týče špatných vlastností, boduje u nich převážně ješitnost a nesnesitelná  arogance, na každičkém kroku je pronásleduje chorobná touha po majetku a osobním uznání. Své okolí udivují svojí netaktností a bezohledností. 

V milostném vztahu:

Ve svém životě prahnou po harmonickém vztahu plném lásky, ale ne vždy se jim to podaří. Pokud však svého partnera milují, dokáží být velmi smyslní a vzrušující. Na druhou stranu dokáží být velmi pozorní a milující partneři, kteří si dost potrpí na věrnosti.

 

DOBA ROZKVĚTU (21. květen – 20. červen)

Stejně jako v životě, tak i v povaze se u těchto lidí prolíná něco dobrého, ale i špatného. Jsou obdařeni všestranným nadáním, ale ve většině případů jej promaří, neboť jej neumí využít ve svůj vlastní prospěch.

Kladné vlastnosti:

Svojí dokonalou výřečností dokážou přesvědčit kohokoliv a o čemkoliv. Jejich povaha by se dala vystihnout dvěma slovy, a to:  inteligence a zábava, neboť na lidi kolem sebe dokáží působit nejen mile, ale zároveň i zábavně.

Záporné vlastnosti:

Tito lidé nejsou obdařeni trpělivostí, a i když jsou obdařeni darem výřečnosti, přesto neumí vůbec naslouchat lidem ve svém okolí.  Své názory prosazují i za cenu, že se mýlí. Pro svojí rozporuplnou osobnost jsou vnímáni jako lidé s kolísající náladou, v jádru své osobnosti jsou to však sobečtí a neklidní jedinci, myslící jen a jen na sebe.

V milostném vztahu:

Ve všech oblastech přebírají iniciativu, a i když se projevují jako velmi vnímaví a citliví milenci, není zrovna věrnost jejich silnou stránkou. Bohužel nikdy nezakotví do dlouhodobého partnerského svazku, jež by je nějakým způsobem omezoval. Chcete-li takového člověka získat, dejte mu pocit volnosti, pak bude jen váš!

 

DOBA DLOUHÝCH DNŮ (21. červen – 21. červenec)

Lidé, jež přišli na svět v tomto období, jsou velmi citlivé, jemné a mírné povahy.

Kladné vlastnosti:

Jsou majiteli bujné fantazie a představivosti, a co se týče jejich osobnosti, jsou to i lidé něžní a šetrní. Velmi si váží svého domova, ve kterém vyhledávají zejména pocit bezpečí a své nejbližší pak zahrnují svojí neskonalou láskou a starostlivou péčí. Lidem, kteří se topí v problémech, se snaží pomoci a pochopit jejich situaci. Po pracovní stránce bývají velmi pracovití a přesní.

Záporné vlastnosti:

Tito lidé jsou sentimentální povahy, možná až přehnaně přecitlivělí a dosti zranitelní. Snadno se nechávají svými sny unášet do jiných světů. Bohužel nikdy nežijí přítomností a ani budoucností, ale pouze ze svých vzpomínek na minulost.

V milostném vztahu:

Svojí drahou polovičku si pečlivě a zodpovědně vybírají, a pokud se zamilují, očekávají od vztahu, že bude trvat věčně.  S každou svojí láskou darují i kousek sebe samého, což může být pro ně dosti vyčerpávající. Jako partneři jsou něžní a pozorní, a od vztahu očekávají zejména pocit bezpečí a jistotu.

 

DOBA ZRÁNÍ (22. červenec – 21. srpen)

Lidé narození v tomto období bývají obdařeni obrovskou životní vitalitou a silou, jež se projevuje otevřeností, vřelostí a hrdostí těchto jedinců.

Kladné vlastnosti:

Oslňují svojí přirozenou autoritou a zdravým sebevědomím. Co se týče jejich ctižádostivosti, jsou velmi nenasytní a činorodí, zmítání zdravou touhou vždy zvítězit. Oplývají dobrými organizačními schopnostmi a nikdy, i kdyby měli poslední korunu v kapse, nejsou lakomí a rádi se rozdělí.

Záporné vlastnosti:

Bohužel až přespříliš milují bohatství, luxus a pohodlí, kterého se nehodlají za žádnou cenu vzdát. Jsou ovládáni převážně emocemi, někdy až moc výbušní. I když jsou u konce s dechem a neví si rady, nikdy nepožádají o pomoc. Jsou to nejješitnější jedinci na celém světě!

V milostném vztahu:

Od svého partnera vyžadují naprostou věrnost a oddanost. Jako milenci jsou velmi něžní, vášniví a citliví, ale i přesto všechno dokáží svému partnerovi dost komplikovat život svojí přehnanou žárlivostí. Oni chtě nechtě potřebují mít pocit, že jsou milováni a rozmazlováni. Jak tomu tak není, je zle!

 

DOBA ŽNÍ (22. srpen – 21. září)

Příroda tyto lidi obdarovala nesmírným talentem, čehož dokáží plně využít a proměnit v úspěch. Možná za to může i jejich pečlivost, píle a skromnost.

Kladné vlastnosti:

Po pracovní stránce jsou velmi houževnatí, vytrvalí a pracovití. Pokud to jen trochu jde, snaží se nevstupovat ostatním do života, ale na druhou stranu se neštítí komukoliv pomoci. K jejich spokojenému životu  jim stačí málo, a tím je jistota, klid a harmonie. Jsou velmi opatrní a starostliví lidé, jež velmi snadno zdolávají a řeší jakékoliv problémy.

Záporné vlastnosti:

Vyhledávají samotu, neradi a obtížně se seznamují s neznámými lidmi. Neumí dávat najevo své pocity, a snad proto na okolí působí dosti chladným nezájmem a lhostejností. Ve svém životě se snaží vždy volit pouze tu lehkou část cesty, která není ohraničená zbytečnými překážkami a problémy. V kolektivu lidí nejsou oblíbení kvůli své přehnané kritičnosti, a také díky tomu, že jim ve většině případů uniká podstata věcí, což může vést zákonitě i k hádkám s ostatními.

V milostném vztahu:

Pokud se skutečně zamilují až po uši, chtějí od své milované osoby pociťovat velkou lásku, něhu a věrnost.  Jsou pozornými, něžnými milenci, na které se jen tak těžko zapomíná.

Ale pozor! Pokud partnera zklamete nevěrou, nikdy vám to neodpustí a ihned vás opustí! Tak raději nepokoušejte své  štěstí!

 

DOBA PADAJÍCÍHO LISTÍ (22. září – 22. říjen)

Lidé narozeni v období padajícího listí by se na první pohled mohli zdát jako houževnatí, dobrosrdeční, rozhodní a pevní, ale není tomu tak. To jen zdání klame!

Kladné vlastnosti:

Příroda jim nadělila estetické a umělecké cítění a smysl pro spravedlnost.  Velkým krokem se vyhýbají sporům, násilím a hluku. Nejlépe se cítí ve společnosti svých přátel, kde jsou pro svojí poctivou a laskavou povahu vždy vítáni.

Záporné vlastnosti:

Dlouho se rozhodují, neboť jim chybí zmužilost a odhodlanost. Jsou to velmi společenští tvorové, které samota ubíjí, a aby dokázali být s každým za dobře, musí se v mnoha případech velmi přetvařovat. Pozor! Nesnáší nic, co by narušovalo jejich každodenní rituály, na které si striktně potrpí.

V milostném vztahu:

Pro svojí romantickou náturu jsou ve vztahu velmi něžní a laskaví. Stejně jako se rychle zamilují, snadno se i odmilují, a možná proto celý život hledají perfektního partnera, ale takový perfektní partner prostě neexistuje, což si samozřejmě nechtějí připustit. Jsou velmi zranitelní.

 

DOBA PRVNÍCH MRAZŮ (23. říjen – 22. listopad)

Pokud nebudou tito človíčci zahrnuti bohatstvím a blahobytem, dokáží rozvinout svojí tvořivost, vytrvalost a houževnatost…

Kladné vlastnosti:

Příroda je obdařila zdravou mírou zvídavosti a zdravé dávky zvědavosti. Jsou rození optimisté a nikdy nepodléhají pesimismu. Snaží se nedělat nic polovičatě a všechny načaté projekty pokud možno dotáhnout až do konce. Nechybí jim bujná fantazie, jasný úsudek a ostatní oslňující svými nápady.

Záporné vlastnosti:

Jejich pohnutky jsou často ovládané lakotou, mstivostí a žárlivostí. Nesnáší kritiku na svojí vlastní osobu, jsou tvrdohlaví a vždy musí mít poslední slovo a na rady ostatních moc nedají. Nikdy nedávají najevo své pocity a emoce.

V milostném vztahu:

Co se týče lásky, bývají citliví a snadno se nechávají nést vášní, neumí ovládat svojí chorobnou žárlivost. Když naplno milují, dokáží snést své milované osobě i modré z nebe.

 

DOBA DLOUHÝCH NOCÍ (23. listopad – 21. prosinec)

Osobnosti narozené za dlouhých nocí bývají velmi citlivé, oplývají vrozeným smyslem pro humor, zdravým rozumem a velkou představivostí.

Kladné vlastnosti:

Nedokáží chvíli posedět na jednom místě, musí být stále  aktivní – pohybovat se, ať už cestovat nebo zažívat nějaká drobná dobrodružství. Snaží se brát život pouze z té lepší stránky. Mají jasný pohled na svět, díky čemuž snadno překonávají neúspěch a případnou porážku, jsou velmi pracovití.

Záporné vlastnosti:

Pro svůj ostrý jazýček a nebezpečnou přímost nevědomě zraňují lidi okolo sebe, mívají tendence stáhnout se do ústraní a v klidu a tichosti rozjímat. Nejsou vůbec spolehliví, přesní, natož  pečliví.

V milostném vztahu:

Uvítají volnější vztah, který by nebyl ani moc trvalý a pevný, neboť jsou přelétaví jako ptáčci. Nejsou žárliví, a možná i proto rádi flirtují. Pokud milují opravdově, bývají něžní a romantičtí milenci.

 

DOBA HLUBOKÉHO SPÁNKU (22. prosinec – 19. leden)

Ctižádostivost, vytrvalost a praktičnost není těmto lidem cizí, naopak, pomáhají jim k uskutečnění svých cílů a plánů.

 Kladné vlastnosti:

Po pracovní stránce jsou neúnavní, houževnatí a spolehliví. Jelikož prahnou po dokonalosti, nesnáší lehkomyslnost, lenost a lajdáctví. Své sliby dodržují, což vyžadují i od ostatních!

Záporné vlastnosti:

Jsou spíše pesimistické povahy, kterou čas od času přenáší i na své blízké. Nedokáží se vypořádat se životními zkouškami, překážkami a komplikacemi.

V milostném vztahu:

Nevyhledávají žádné milostné vzplanutí či flirt, ale vztah naplněný opravdovými city. Jsou citliví, nadšení a vášniví milenci, kteří od vztahu očekávají pocit jistoty a bezpečí.

 

DOBA TICHA (20. leden – 18. únor)

Jelikož pro tyto lidi není nic tabu, žádným tajemstvím, působí na své okolí velmi otevřeně, aktivně a vnímavě.

Kladné vlastnosti:

Jsou tvořiví a originální, mívají obrovský talent. Jsou bystří a nespoutaní, snadno se přizpůsobují. Umí nejen dobře poradit, ale i pomoci. Jsou přátelské povahy, dobrosrdeční a otevření.

Záporné vlastnosti:

Jsou vzpurní, neradi někým nebo něčím omezováni. Jsou nároční jak k sobě, tak i k ostatním. Mají nereálné a těžko uskutečnitelné sny, a pokud se do něčeho pustí, nikdy to nedokončí. V uplatňování svých názorů jsou netolerantní a neoblomní.

V milostném vztahu:

Pokud si vybírají partnera, tak jedině na celý život. Po citové stránce mívají problémy, neboť si svého nedokonalého partnera velmi idealizují, od čehož se pak odvíjí i případné zklamání. Na jednu stránku bývají velmi vášniví, na druhou však dosti chladní.  Nejsou žárliví, a jako jedni z mála dokáží i nevěru svému partnerovi odpustit.

 

DOBA OBNOVY (19. únor – 20. březen)

Lidé narození v tomto období bývají velmi citliví a vnímaví, dávají přednost praktickému způsobu života.

Kladné vlastnosti:

Nikdy se nenechají jen tak přelstít. Umí druhým nezištně pomáhat a vcítit se do jejich pocitů. Jsou citliví, vřelí a velkorysí, ale mají i svojí vlastní hrdost, a možná i proto nechtějí být nikdy litováni.

Záporné vlastnosti:

Nesnáší jakoukoliv kritiku týkající se jejich vlastní osoby, nikomu se nesvěřují a nikomu nedůvěřují. Nikdy nedají na rady starších a zkušenějších, řídí se jen a jen svojí vlastní hlavou, díky čemuž si nedokáží zachovat chladný odstup a pohled na celkovou věc.

V milostném vztahu:

Hledají vztah, jež by jim nabídl upřímnou a opravdovou lásku, a od partnera vyžadují stoprocentní věrnost. Svým emocím dávají volný průběh. Jsou snadno zranitelní.

Zdroj Foto: Pixabay

Související články