Proč je účast rodičů důležitá pro úspěch dítěte

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení
Ucast rodice

Zdroj: Shutterstock

Pro většinu rodičů je tak nějak samozřejmé, že se účastní přípravy svého dítěte do školy. Jsou mu nápomocní při psaní domácích úkolů. Pomáhají mu s učivem daného předmětu. V případě potřeby dítě před testem zkouší.

I když to většina rodičů bere jako samozřejmost (nebo rodičovskou povinnost), málokoho napadne zamyslet se nad tím, proč je účast a jistá spolupráce rodičů důležitá pro úspěch dětí. Tak schválně: vy jste se nad tím někdy zamysleli?

Rodiče se mohou zapojit mnoha způsoby

Účast rodičů může mít mnoho podob, stačí si jen vybrat, která z nich nejvíce vyhovuje jak rodičům, tak samozřejmě dětem.

S dětmi lze po škole diskutovat, povídat si s nimi. Může se jednat o pomoc při psaní domácích úkolů. Rodiče se také mohou aktivně zapojovat do mimoškolních aktivit.

Proč je účast rodičů důležitá pro prospěch dítěte?

Nejedna studie, která se tímto tématem zabývala, potvrdila, že zapojení rodičů a celkově účast i širší rodiny, má pozitivní vliv na lepší výsledky dítěte a jeho úspěchy.

Pozor: ne každý způsob, jakým se rodiče zapojují, je vhodný a přináší kýžené ovoce. Někdy se totiž snaha mine s účinkem.

Pozitivní dopad má taková forma zapojení, kdy dávají rodiče svým dětem najevo, že se jim věnují, že jim naslouchají a že se starají o jejich vzdělání.

Negativní dopad

Zapojení rodičů ale může mít naprosto opačný dopad. Stává se to zpravidla v případě, že rodiče na své děti až příliš tlačí. Mnohdy totiž ve svých dětech vidíme ty nejlepší a nejšikovnější, proto na ně klademe vysoké nároky.

Takový přístup vede k tomu, že dítě ztrácí svoji vnitřní motivaci. Následně nemá chuť se učit, nechce podávat lepší výkony, cítí se pod tlakem, je mu to nepříjemné a objevit se může také období vzdoru – a to u různě starých dětí.

Nesnažte se dítěti pomáhat za každou cenu. Neudělujte privilegia za dobré známky a přehnaně netrestejte za ty špatné.

Zaměřujte se na učení, nikoli na známky

Děti, které od svých rodičů mají podporu, dosahují lepších výsledků. Jejich rodiče totiž netlačí své děti do psaní úkolů pod dohledem „tady a teď“, ale nechávají je, aby samy začaly, požádaly o pomoc.

Zaměřujte se jako rodič na učení, nestavte na první místo (dobré) známky. Nabídněte radu, vysvětlení a zapojujte se jen tehdy, pokud o to vaše dítě bude stát.

Autor: Karolína Nezbedová

Související články