Co o vás prozradí tvar obličeje: Míru agrese, ale také šanci na úspěch u opačného pohlaví

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení
Tvar obliceje

Zdroj: Shutterstock

Již při prvním pohledu si většinou na dotyčného vytvoříme názor. Tvar obličeje, který hraje v našem odhadu důležitou roli, zaujal i vědce. Jaký tvar tváře je spojován s vyšší agresivitou, ale také atraktivitou?

Vypadá agresivně

Výzkumníci z univerzity v Novém Jižním Walesu změřili poměr šířky a výšky obličeje (FWHR) u 17 607 pasových snímků mužských a ženských tváří ve věku od 6 do 93 let a poté požádali lidi, aby je ohodnotili z hlediska agresivity.

Výsledky ukázaly, že obličeje s vysokým FWHR (hranaté obličeje) byly hodnoceny jako agresivnější než osoby s nízkým FWHR (oválné obličeje) – zejména pokud patřily mladým mužům.

„Lidé získávají z obličejů ostatních velké množství sociálně relevantních informací a po jediném pohledu vyvozují sociální závěry o neznámých lidech,“ napsali vědci ve své studii zveřejněné v časopise Royal Society Open Science.

Muži vs. ženy

FWHR lze vypočítat jako šířku obličeje vydělenou vertikální vzdáleností mezi nejvyšším bodem horního rtu a nejvyšším bodem očních víček. Měření ukázala, že mužské tváře měly ve věku 27–40 let výrazně vyšší FWHR než ženské.

Od 40 let věku však byla situace opačná – ženské obličeje měly od tohoto věku výrazně vyšší FWHR než mužské.
Starší hranaté obličeje žen však mohou být jednoduše důsledkem změn souvisejících s věkem, a proto je podle týmu nevnímáme jako agresivnější.

Výzkumníci se domnívají, že mladé mužské hranaté tváře mohou sloužit jako signál fyzické síly, a proto je vnímáme jako agresivnější.

Které muže ženy upřednostňují?

Podle studie v časopise Psychological Science mohou ženy vnímat muže se širšími obličeji jako dominantnější a atraktivnější pro krátkodobé vztahy. Vědci zkoumali více než 150 mužů a žen ve věku 18 až 32 let, kteří se zúčastnili jednoho z několika rychlých rande.

Všichni účastníci byli svobodní a nedostali žádnou jinou odměnu než vyhlídku na potenciální romantický protějšek. Každá interakce trvala 3 minuty. Muži s vyšší hodnotou FWHR, měřenou počítačovým softwarem, byli nezávisle na sobě hodnoceni jako dominantnější.

Ženy nejenže projevily větší zájem o krátkodobý vztah s těmito muži, ale také si je častěji vybraly na druhé rande. Tyto asociace se udržely i poté, co výzkumníci zohlednili věk mužů a jejich nezávisle hodnocenou atraktivitu.

Další analýzy naznačují, že souvislost mezi vyšší FWHR a větším zájmem o krátkodobý vztah by mohla být alespoň částečně vysvětlena vnímanou dominancí. Skutečnost, že FWHR předpovídala, zda ženy s mužem půjdou na další schůzku, byla překvapením.

Jaké je ideální FWHR?

Názory se samozřejmě různí, ale nejčastěji udávanou hodnotou, kterou potvrdily také výsledky zmiňované studie v časopise Psychological Science, je 1,9. Spodní hranice FWHR se pohybuje kolem 1,4 až 1,6 a vede k dlouhému obličeji, který není považován za příliš přitažlivý. FHWR přidává obličeji na mužnosti a činí ho atraktivnějším.

Zdroj: dailymail.co.uk, sciencedaily.com, magnumworkshop.com, Stephanie Summersby, Tracking sexual dimorphism of facial width-to-height ratio across the lifespan: implications for perceived aggressiveness, 2022, Katherine A. Valentine, Judging a Man by the Width of His Face: The Role of Facial Ratios and Dominance in Mate Choice at Speed-Dating Events, 2014

Autor: Dominika Jandorová

Související články