Ve čtení myšlenek jsou lepší ženy. Dokazuje to nejedna studie

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení
Zena vestkyne

Zdroj: Shutterstock

Podle mnoha lidí je čtení myšlenek superschopnost, o které si můžeme nechat jenom zdát. Pravdou ale je, že každý z nás tak trochu dokáže číst myšlenky, nebo spíše vycítit pocity lidí kolem sebe. Podle výzkumů jsou v tom ale mnohem lepší ženy než muži.

Podle chování, postoje těla, výrazu v obličeji, ale i podle mnoha dalších drobných skutečností někteří z nás dokáží říci, jak se jiní lidé kolem nás cítí nebo na co právě myslí.

Ne každý takovou dovednost má. Někdo je v tom lepší, někdo horší. Samozřejmě záleží také na tom, jak daného člověka známe. Obecně ale platí, že ženy jsou v tomto ohledu lepší.

Dovednost komunikace

Čtení myšlenek je podle psychologů něco, s čím se setkáváme každý den. Velká část toho, co děláme, dokonce záleží na tom, co si myslí ostatní. Vnímáme pocity jiných a na základě nich jednáme.

Pokud je někdo smutný, snažíme se k němu být empatičtí, nerozrušovat ho zbytečně dalšími věcmi. Ovšem musíme poznat, že smutný skutečně je. Problém nastává, když nedokážeme tuto skutečnost vycítit a smutnému člověku náladu jen zhoršíme nevhodným vtipem.

Podle lékařů a psychologů se takovéto problémy týkají především lidí s autismem, kteří mají problém zapadnout do společnosti. I ti méně vnímaví z nás totiž mají alespoň základní znalosti, na základě nichž dovedou s ostatními vycházet.

Jen nepatrný rozdíl

Při zkoumání vědci bylo zjištěno, že ženy jsou v pochopení ostatních lidí lepší než muži. Ačkoli je to rozdíl jen nepatrný, dal vědcům podnět k tomu, aby hledali důvod.

„Je to sice malý rozdíl, i tak na tom ale něco je. Snažíme se nyní přijít na to, proč jsou někteří lidé ve čtení myšlenek lepší než ostatní,“ uvedla jedna z vědkyň vedoucí výzkum týkající se tohoto problému.

V jednom z případů testování byl vytvořen čtyřčlenný tým, který pokládal zhruba 4 000 lidí otázky týkající se toho, jak moc se dokážou do někoho vcítit. Mezi těmito lidmi byly také osoby s diagnostikovaným autismem.

U těch byly výsledky velmi slabé, avšak u všech ostatních se ukázalo, že ženy jsou vždy o něco lepší ve vnímání emocí a ve zjištění, jak se lidé kolem nich právě cítí.

„Cílem tohoto výzkumu bylo porozumět tomu, jak vnímáme ostatní kolem sebe, zda dokážeme skutečně jen podle postoje nebo výrazu obličeje poznat, jak se druhý cítí, jak to ovlivní naši náladu,“ píše vedoucí výzkumu Rachel Clutterbuck.

„Existuje celá řada způsobů, jak tyto dovednosti vylepšovat. Jak se ovšem ukázalo, u některých lidí ani tyto metody nefungují,“ dodává a poukazuje na to, že lidé s autismem mají zkrátka nižší schopnost porozumění, a tedy i začlenění se do společnosti.

V současné chvíli se vědci domnívají, že ženy jsou empatičtější, a dokážou proto snadněji pochopit, co se jiným honí hlavou. Naplánovaná je ale celá řada dalších studií, které by toto tvrzení měly potvrdit, nebo vyvrátit.

Zdroj: merriam-webster.com
Autor: Shani Maiová

Související články