Krátký rychlokurz grafologie

od Nikola Jaroschová
   4 minuty čtení
Grafologie

Zdroj: Shutterstock

Pomocí této metody se dají rozpoznat určité psychické vlastnosti, charakter a osobnost člověka. V grafologii se zkoumají i ty nejdrobnější detaily písma: tečky nad písmeny, výška písmene „t“ se srovnáním s celým písmem, postavení textu na stránce,…atd.

1) Sklon řádku

Horizontální sklon řádků vypovídá o muži, který se umí dobře ovládat a ve svých citech bývá odměřený a někdy i dosti chladný. Stoupajícím sklonem řádků oplývá muž mající všechny věci pod kontrolou. Vše, co začne, se snaží idotáhnout do konce. Je velmi energický.

Za klesajícím sklonem řádků objevíte velmi zasmušilého muže postrádajícího jakékoli nadšení pro cokoliv, muže, který neumí naplno využít svých schopností a dovedností. Pozor na muže s nepravidelným sklonem řádků! Život s ním je velice těžký, protože jen málokdo s ním dobře vychází, a navíc je přehnaně náladový.

2) Sklon písma

Kolmý sklon značí velmi vyrovnaného a skromného muže, který bude dokonalou hlavou rodiny. Pokud si Vás vybral, věřte, že to bude muž na celý život, a že se o vás a vaše děti bude starat s velkou láskou a péčí, a bude vás doslova ochraňovat před vším zlým. Sklon vpravo vypovídá o muži, jež žije jen pro svojí lásku a své city.

Někdy se vám může zdát, že vás svojí vášní div nezadusí. Ale pozor na jeho žárlivost! Je až nezdravě žárlivý, a jen tak někam vás samotnou nepustí!  Muž se sklonem písma vlevo opovrhuje doslova vším, co by se mu takříkajíc mohlo dostat pod kůži.

Ženy si nerad pouští k tělu, a pokud se to některé z nich přeci jen podaří, bude mít s ním velmi náročný a těžký život. Vždycky bude odporovat a nesouhlasit, jen aby měl za každé situace navrch.

Sklon písma v úhlu 45 stupňů patří velmi vitálním a energickým mužům, jež oplývají velmi silnou vůlí a doslova nakažlivým šarmem. Sklon písma v úhlu 60 stupňů zosobňuje muže, u kterých musíte nejprve probudit důvěru.

Do doby, dokud vám nebude zcela věřit a důvěřovat, jen těžko poznáte jeho opravdovou a citlivou povahu. U sklonu písma v ostrém úhlu můžete objevit velmi přecitlivělého muže, takže se před ním mějte raději na pozoru a odpusťte si případné poklesky a výstřednosti!

3) Velikost písma

Malé písmo používají převážně opatrní a plaší muži. Možná za to i tak trochu může jejich nízké sebevědomí, které jim podráží nohy. Ale věřte, že na druhou stranu jsou to velcí romantici, skromní a nadmíru trpěliví.

Velké písmo znamená velké touhy a ambice. Takový muž je společenský, a moc dobře ví o svých přednostech, které také do značné míry využívá se svůj vlastní prospěch. Někdo by podotkl, že je to pěkně namyšlenej frajer. Ano, to opravdu je!

A navíc pro život naprosto nepraktickej a nepoužitelnej. Ke svému životu totiž potřebuje neomezenou volnost a nespoutanost, rád se pouští do chvilkového dobrodružství a věrnost není jeho silnou stránkou. Průměrně velké písmo charakterizuje muže se zdrženlivou a vyrovnanou povahou. Nepravidelné písmo najdete u muže neklidné a citlivé povahy, který je sice společenský, ale do společnosti moc nechodí, uzavírá se do sebe a raději se plně věnuje svojí práci.

4) Hranatost písma

Okrouhlé písmo vypovídá o muži, kterého jen těžko přehlédneš, protože v zástupech mužů doslova vyniká svojí roztomilostí a přátelskou povahou. Je otevřený, upřímný, a nikdy se nepřetvařuje.

Hranaté písmo dominuje energickému muži se silnou vůlí, jež se snaží uchovat si svojí vlastní nezávislost, a proto před svým protějškem často skrývá své opravdové city. U smíšeného typu písma se prolínají všechny stránky osobnosti platící jak pro okrouhlé, tak i hranaté písmo.

5) Mezery v písmu (mezi slovy a písmeny)

Úzké mezery vám pravděpodobně naznačují, že vám dotyčný něco tají, či vás chce zradit. Tento typ člověka v sobě ukrývá nějaké zábrany, na které si dejte velký pozor. Široké mezery prozrazují člověka, který se rád obklopuje lidmi, u nichž vnímá jejich vlastní potřeby, tužby a přání.

S malým rozestupem slov se můžete seznámit s mužem chladným a tvrdohlavým jako mezek, jež si za předem vytčenými cíli jde i přes mrtvoly. Střední rozestup slov má muž, co se snadno dokáže vyrovnat se všemi překážkami, problémy.

Vždycky volí zlatou střední cestu a je si moc dobře vědom toho, v čem vězí „úspěch“ a „štěstí“. Pod velkým rozestupem slov si můžeme představit muže, který uvažuje velmi jasně a rychle, nikdy se neohlížející po tom, co si ostatní myslí. Ostatně názory ostatních ho vůbec nezajímají.

6) Rozestup řádek

Široký rozestup řádek mívá většinou velkorysý a dobrosrdečný muž snažící se za každou cenu objevit něco nového, krásného. Úzký rozestup řádek je u muže štědrého, který bývá dost často uzavřený sám do sebe, osamocený, neumějící své city dávat plně najevo. Na první pohled chladný, ale uvnitř hořící vášní…

7) Okraje

Široké okraje na všech stranách: smysl pro krásu a dobrý vkus, marnotratný, kulturně vzdělaný. Široké okraje nahoře: velká skromnost, úcta k adresátovi. Široké okraje dole: stydlivost, ostych, samotářství. Široký okraj vlevo: náročnost.

Široký a vpravo pravidelný okraj: smysl pro umění a estetiku. Široký a vpravo nepravidelný okraj: malá vůle docílit svého vytyčeného cíle, úzkost, rezervovanost

Úzké okraje na všech stranách: skromnost, šetrnost, obsah je důležitější než forma dopisu. Úzké okraje nahoře: bez respektu k adresátovi, snaha být všude a u všeho. Úzké okraje dole: zapomnětlivost, chybí takt. Vlevo: dětská naivita, nezralost. Vpravo: nelze ho posoudit a odhadnout.

Rozšiřující se levý okraj: impulsivita, neopatrnost, netrpělivost. Zužující se levý okraj: nedůvěra, přílišná opatrnost, uvážlivost. Kymácivý levý okraj: lhostejnost, nepořádnost.

Zužující se pravý okraj: při hádce zapomíná na slušnost a ostych, urážlivost. Rozšiřující se pravý okraj: samotářství a oddanost.

8) Tlak na tužku

S mírným tlakem na tužku: idealista, romantik, jež pečuje o vztahy k ostatním lidem, je citlivý, má velkou představivost, mistrně kritizuje. Silný tlak: vitalita, svěžest, uznává materialismus a realitu, neoddává se snílkovství. Střední tlak: romantik se vším všudy. Nestejnoměrný: těžko se soustředí a brzy ztrácí zájem.

Autor: redakce

Související články