Přísní rodiče: Co je na nich špatného?

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení
Prisni rodice

Zdroj: Shutterstock

Je lepší zastávat přísnou výchovu, nebo se snažit být pro své děti nejen rodičem, ale zároveň také kamarádem? Mnoho lidí má jasnou představu, jak budou své děti vychovávat – tahle představa se ale často změní po narození dětí, kdy rodiče zjistí, že ne všechny plány lze dodržet.

Který způsob výchovy je lepší? Možná i vy tápete v rozhodnutí, zda zastávat roli přísnějších rodičů, kteří chtějí mít u svých dětí autoritu, nebo jestli se vydáte na cestu shovívavosti a „povolených otěží“. Jak se rozhodnout?

Když na své děti máte příliš vysoké nároky

Asi každý rodič chce, aby se jeho dítě mělo co nejlépe. Chce pro něho logicky to nejlepší. Bohužel se často stává, že rodiče kladou na své děti příliš vysoké nároky. Je to častý případ právě přísných rodičů.

Většina lidí se bohužel mylně domnívá, že právě přísná výchova dělá ty nejlépe vychované děti. Že přináší nejsladší ovoce a stojí za to. Je tomu ale skutečně tak?

Některé studie poukazují na to, že přísné nebo autoritářské chování naopak vede k tomu, že děti trpí nízkým sebevědomím, nemají sebeúctu a kolikrát se chovají daleko hůře než děti tolerantnějších rodičů.

Co je špatného na přísné výchově?

Cílem mnoha rodičů je nastavit dětem mantinely. Dát jim pravidla, která budou dodržovat. Stanovit hranice, přes které nejede vlak.

Přísná, nebo chcete-li tvrdá výchova, často v dětech vyvolává odpor k převzetí zodpovědnosti za sebe. Chybí jim sebekázeň tolik potřebná pro život.

Výchova založená na strachu

Autoritářský postoj rodičů v dětech často vyvolává strach. Kolikrát si to sami rodiče neuvědomují, myslí si totiž, že jednají v nejlepším zájmu svých dětí.

Takové děti se ale často rodičů bojí. Bohužel to vede k tomu, že pak samotné děti mají tendence vyvolávat strach v ostatních. Vzniká šikana. Když na děti křičíte – budou i ony křičet. Když použijete sílu – i ony použijí sílu.

Neučte děti, že mít moc je správné

Budete-li k výchově přistupovat přísně, možná naučíte své děti, aby vás poslouchaly, ale nenaučíte je myslet samy na sebe.

To povede k tomu, že později nebudou pochybovat o autoritě. Vyvoláte v nich dojem, že mít moc je správné. Je nepravděpodobné, že se naučí převzít zodpovědnost za své činy, ale naopak budou slepě následovat „vůdčího“ člověka.

Autor: Karolína Nezbedová

Související články