Co o protějšku prozradí jednotlivé barvy?

od Nikola Jaroschová
   3 minuty čtení


Barvy provází celý náš život, a proměňují jej v něžný ráj. Někdo je nadšený barvou rudou, jiný zas nedá dopustit na žlutou, jiný na fialovou…

To, že obliba jednotlivých barev dokáže leccos prozradit o charakteru člověka, ví i každé malé dítě, ale to, že obliba barev hraje určitou roli i ve „věcech lásky“, to ví už jen málokdo. Tápeš ve výběru svého budoucího partnera a nevíš, zda je to ten pravý? Mám pro tebe řešení, stačí se ho nenápadně zeptat na jeho oblíbenou barvu a máš maličko vyhráno…

Bílá – nevěra, nevinnost, dobro, světlo:

Bílá barva symbolizuje počátek něčeho nového, často je spojována s čistotou a nevinností.

Často se do ní oblékají otevření a upřímní lidé, jež svému okolí nic neodpouští. Jsou to lidé velmi rezervovaní, toužící po určité dokonalosti a nedotknutelnosti.

Černá – smutek, melancholie, beznaděj:

Lidé oblékající se do černé jsou lidé velmi citliví, potlačující všechna svá přání, potřeby a touhy, nikdy neodhalující svá tajemství. Co se týče barvy jakožto symbolu, je ji přisuzováno absolutno, spravedlivá odplata, ale také konec starých věcí a začátek těch nových.

Červená – láska, vášeň, hněv, oheň a krev:

Červená barva ztělesňuje určitou životní vitalitu a sílu, přisuzujeme ji vášni, lásce a peprnému sexuálnímu životu. Lidé v červené bývají často agresivní, impulsivní a málokdy se vyhnou hněvu a panovačnosti. Své názory prosazují za každou cenu, i když nemají pravdu. Díky svému sebevědomí a aktivitě vždy dosáhnou všeho, po čem touží.

Fialová – svůdnost, samota, tichý žal, smutné vzpomínky:

Ve fialové barvě se snažíme najít jistou vnitřní rovnováhu, skrytou spiritualitu či moudrost. Nositelé fialkové barvy však mívají velmi vysoké nároky a požadavky na ostatní, a díky svým samostatným názorům je jen tak nikdo nepřehlédne. Jsou originální a často se obklopují nejrůznějšími tajemstvími.

Hnědá – zklamání:

Hnědá je ochranným štítem, upevňující stabilitu a trvalost. Lidé, jež se rádi oblékají do hnědé, se vyznačují neobyčejnou znalostí lidské povahy, sami jsou nositeli klidné a důvěřivé. Pokud si něco nemohou dovolit, raději si to odepřou, jen aby si na to nemuseli půjčovat.

Meruňková – něha:

Meruňková symbolizuje životní energii a lidé propadlí této barvě jsou velmi citliví, hledající pocit trvalého bezpečí, a snad proto se snaží naleznou oporu v silnějším.

Modrá – věrnost, v Asii symbol smutku:

Modrá bývá spojována s idealismem, léčitelstvím a okultní ochranou. Ovšem lidé, jež se halí do modré, bývají často velmi nároční při výběru svého partnera či přátel, kde využívají svého instinktu a důvěry. K ostatním nejsou nikdy lhostejní, ale i tak si zachovávají určitou opatrnost a rozvážnost, aby se nedostali do zbytečných hádek.

Oranžová – flirtování:

Oranžová je spojována s výrazy radost a optimismus. Tito srdeční a přátelští lidé okouzlují ostatní kolem sebe svým nevšedním půvabem, zvídavostí a ctižádostivostí. Ovšem i oni nejsou bez chyby, mívají dost velké sklony k žárlivosti a tvrdohlavosti.

Růžová – štěstí:

Nejen červená, ale i růžová je barvou lásky, štěstí, přátelství, ale i usmíření. Lidé v růžové bývají často náladoví, rychle se nadchnout pro cokoliv, a stejně rychle ztrácí i  zájem. Mají romantickou povahu, a když tu bude někdo, kdo je bude milovat, budou ho vždy a za každé situace ochraňovat.

Zelená – naděje, barva zrady:

Zelené barva má regenerační účinky, a snad proto bývá symbolem odpočinku, prosperity a uklidnění. Tito lidé dokáží být vytrvalí při uskutečňování přání, kolem sebe rozdávají spoustu lásky a nejbližším vytvářejí bezpečí a teplo domova. Jsou velmi citlivými lidmi, jež rádi pomáhají a spoléhají na své city a vlastní intuici.

Žlutá – žárlivost, závist, barva slunce a vznešenosti:

Žlutá barvy dle pověr stimuluje mysl a předznamenává dobré výsledky jak v práci, tak i v učení. Nositeli této barvy jsou aktivní a chápaví lidé, jež nadevše milují moudrost a vědění. Jejich zápornou vlastností je žárlivost a velmi toulavé nohy, jež se jen málokdy u někoho zastaví.

Související články