Čtyři dohody

od Nikola Jaroschová
   4 minuty čtení

Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti.

A jak zní ony čtyři dohody?

První dohoda je „Nehřešte slovem“, miřte slovem přesně. Druhá dohoda zní „Neberte si nic osobně“. Třetí dohoda je „Nevytvářejte si žádné domněnky“. A poslední čtvrtá dohoda zní „Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete“.

Dohoda první: „Nehřešte slovem“

První dohoda klade důraz na to, že slovo jako takové má velmi velkou moc, a proto bychom jej měli vždy používat zodpovědně, abychom jím vědomě či nevědomě někomu neublížili. Jde prostě o to používat slova správným způsobem.

Nejlépe je vyvartovat se toho, abyste pokud možno nikomu slovy neublížili, zbytečně jej „nezaklínali“ slovem, a vyvarovali se všech výroků, které dále vedou k vytváření komplexů a vnitřních problémů. Toho lze docílit pouze, pokud budete chápat a domýšlet, co slovo dělá, a jakým způsobem působí pak na jiné a doslova je ovlivňuje

Jestliže pochopíte, jak tato první dohoda funguje, a jakou tak získáváte moc nad ostatními lidmi a okolím, můžete změnit zároveň i způsob, jak zacházíte sami se sebou a později i s ostatními lidmi, převážně z řad svých nejbližších.

Pokud si sami pro sebe řeknete, že jste báječní, jak jste velcí a jak moc se máte rádi, bude to i tak skutečně fungovat. Díky tomu budete sami sebou a přestanete mít potřebu lidmi manipulovat a sami budete vůči jakékoliv vnější manipulaci imunní.

Zajímavé výroky z první dohody:

„Naše pozitivní slovo je bílou magií, zneužití se stává černou magií.“

„Lidská mysl je jako úrodná půda, do které jsou neustále zasívána semena – názory, ideje a pojmy. zasejte semínko – myšlenku – a to roste. Slovo je jako semínko a lidská mysl je tak plodná!

„Slovo je jako kouzlo – lidé ho používají jako černí mágové a bezmyšlenkovitě se navzájem zaklínají.“

„Když vidíme děsivou moc slova, musíme si uvědomit, jaká síla vychází z našich úst.“

„Nehřešit slovem znamená nepoužívat slovo proti sobě.“

Dohoda druhá: „Neberte si nic osobně“

Dohoda druhá nabádá, že bychom si měli uvědomit, že nikdy nikdo nic neudělá kvůli nám, a když něco říkají nebo dělají, je to projevem převážně jejich vlastní situace, snů a přání. Ostatně nemáme zodpovědnost za činy druhých, pouze a  jen za ty činy své.

Staňte se imunní vůči názorům a činům druhých, jen tak se nestanete obětí obyčejného utrpení. Nečekejte, že vám lidé budou vždy říkat jen a jen pravdu, neboť i oni sami sobě lžou, tak proč by nelhali i vám? Lžeme ze strachu! Jen si to uznejme!

Touto dohodou se naučíte dostát vnitřního klidu, a zároveň i vybudování neprodyšnosti vůči manipulaci a zbytečným konfliktům.

„A věřte, že díky druhé dohodě můžete požádat o cokoliv, co budete potřebovat.“

„Můžete říkat „ANO“ či „NE“ na cokoliv, co si vyberete, bez viny nebo sebeodsuzování.“

„Můžete si dovolit řídit se vždy svým vlastním srdcem. Pak se můžete ocitnout třeba uprostřed pekla, a přitom zakoušet vnitřní klid a štěstí, a nikdo a nic se vás už nedotkne.“

Třetí dohoda: „Nevytvářejte si žádné domněnky“

Třetí dohodou jste na dobré cestě změnit svůj život k lepšímu. Naleznete-li odvahu klást otázky a vyjádřit, co doopravdy chcete, budete daleko svobodnější a spokojenější.

Stačí jen mluvit srozumitelně a jasně. Jen tak se vyhnete jakémukoliv nedorozumění, rozhořčení a zklamání. A pokud něčemu nerozumíme, není nic jednoduššího, než se znovu zeptat. Ostatně je vždycky lepší klást otázky, než si jen vytvářet jakési domněnky o tom, co jiní říkají nebo dělají, protože si to pak vztahujeme na sebe sama, a pak je ve finále i obviňujeme z vlastních negativních dojmů.

Zajímavé výroky z třetí dohody:

„Máme strach být mezi jinými lidmi sami sebou a raději se sami zavrhneme ještě dříve, než mají příležitost to udělat jiní.“

„Vidíme a slyšíme jen to, co vidět a slyšet chceme, nevnímáme věci tak, jak ve skutečnosti jsou.“

„Vytváření domněnek ve vztazích vede ke spoustě bojů, potíží a nedorozumění mezi lidmi, které milujeme.“

„Očekáváme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. A když se tak neděje, cítíme se zraněni.“

„Máme spoustu otázek, které si žádají odpovědi.“

Prostřednictvím třetí dohody bychom se měli snažit pochopit a uvědomit si svoje vlastní návky. Dělat stále znovu a znovu to samé, neboť to posiluje naši vůli, pomáhá nám to růst a stavět pevné základy, na kterých může být postaven náš nový návyk.

Čtvrtá dohoda: „Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete“

Ve čtvrté dohodě dělejte vždycky všechno tak, jak sami nejlépe dovedete, „ne více, ne méně než tak, jak to jde“. Poslední dohoda si klade velký důraz na to, nezabývat se minulostí, ale žít v přítomném okamžiku, právě teď a tady, protože jen tak zlomíte velké kouzlo a prožijete intenzivní život. A nezapomeňte na to, že to, co nás učiní opravdu šťastnými, jsou jen a pouze naše činy.

Zajímavé výroky z čtvrté dohody:

„Nejsi tu proto, abys obětoval svou radost nebo život. Jsi zde proto, abys žil, abys byl šťastný a miloval.“

„Když už nám život vezme cokoliv, nechejme to být. Nepotřebujete nic vědět nebo si něco dokazovat. Stačí být, riskovat a těšit se ze života, to je vše, na čem skutečně záleží.“

„Naše návyky jsou příliš zakořeněné v naší mysli. Proto vždy řekněte NE, když se vám chce říci NE, a ANO, když se vám chce říci ANO. Máte právo být sami sebou, ale sami sebou můžete být jen tehdy, když děláte vše tak, jak nejlépe dovedete.“

„Máme-li vyjádřit, co jsme, musíme jednat. Jednat znamená být naživu. Můžeme mít hlavu plnou nápadů, ale bez akce nejsou k ničemu.“

Audioknihu „Čtyři dohody“ jsem si zvolila, neboť mě toto téma velmi zajímá a člověk by si určitě měl najít na sebe čas a zkusit na sobě více pracovat. Je to audiokniha, kterou posloucháte s úsměvem na tváři, a zároveň se zamýšlíte nad svým vlastním životem, který poté budete vidět v mnohem živějších barvách. Naleznete tu spoustu zajímavých myšlenek, názorů, jež vás doslova nenásilnou formou donutí k zamyšlení, a kdo ví, třeba se jimi budete i řídit.

A díky skvělému vypravěči Jaroslavu Duškovi, který audioknize propůjčuje jedinečnost díky svému charismatickému a podmanivému hlasu, se snadno necháte unášet na vlnách nahrávky, a tři hodiny vám utečou jako nic.

Audioknihu lze zařadit nejen do duchovní tématiky, ale převážně do kategorie osobního rozvoje, neboť po jejím poslechnutí se váš život, pokud přijmete tyto čtyři dohody, od základu změní, a bude se cítit mnohem spokojenější a šťastnější.

Zdroj: Audiokniha Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize, kterou namluvil Jaroslav Dušek

Související články