Učíme se počítat – pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Ráda bych vám představila zajímavou novinku vydavatelství Portál s názvem Učíme se počítat, která slouží k prevenci dyskalkulie. Dyskalkulie patří mezi specifické poruchy učení a zahrnuje specifické postižení dovednosti  ovládání základních početních úkonů jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dětí s těmito poruchami bohužel přibývá a je třeba předmatematickým dovednostem věnovat v mateřské škole velkou pozornost.

Hned na začátku publikace naleznete základní informace o dovednostech v předškolním období, jeho jednotlivé složky, dále obsah a cíle pracovních listů, které jsou v knize uvedeny. Pak následuje 51 aktivit díky kterým procvičují děti vše potřebné. Jaké aktivity zde najdete? Např. co patří k sobě, co do řady nepatří, pojmy a velikosti – dlouhý, krátký, více, méně, počítání předmětů, dělení slov na slabiky, trénování paměti pomocí Kimových her, trénování prostorových představ, schopnost pracovat podle daných instrukcí, posloupnost děje, poznávání geometrických tvarů a také dokreslování chybějících částí obrázku. Úkoly jsou zábavné, černobílé strany s pracovními listy neodvádí pozornost od úkolu. Jsou určeny pro předškoláky, rodiče, prarodiče, kteří se chtějí svým dětem a vnoučatům věnovat a dále je rozvíjet, také učitelkám mateřských škol a přípravných tříd.

V pracovních listech se autorka zaměřila na rozvoj základních dovedností předškoláka, jako je koordinace ruka a oko, grafomorika, předmatematické dovednosti, motorika, řečové schopnosti, zrakové a sluchové vnímání, paměť, myšlení i emoční stabilita. Na tyto pracovní listy je třeba si udělat čas, nespěchat, raději splnit jeden úkol pořádně, než tři za sebou. Není to o kvantitě, ale o pečlivosti, soustředění, trpělivosti zadaný úkol dokončit a neodbíhat od něj.

Publikace je přehledná, srozumitelná, obsahově vyčerpávající a systematická. Moc mě zaujala a líbila se. Rozhodně jí dále doporučím svým kamarádkám a kolegyním. Myslím si, že předmatematická gramotnost je u předškoláků nesmírně důležitá a měl by na ní být kladen velký důraz. O čem vlastně pojednává? Předmatematické dovednosti pojednávají o rozvíjení poznávacích procesů nezbytných k úspěšnému zvládnutí matematiky, ale také čtení, psaní a mnoho dalších dovedností.

Zábavné úkoly, které budou děti bavit. Publikace je určena předškolákům, využít jí mohou i děti mladší pro trénování předmatematických dovedností.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal, Poruchy učení, Mám dyslexii a Dyspraxie.

Autor: Olga Zelinková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-262-1406-9

Související články