Svět dětské mozkové obrny – nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Dětská mozková obrna, dále DMO je neurologický syndrom způsobený poškozením nezralého mozku. V současné době, době inkluze se s dětmi různého postižení setkáváme běžně. Dříve byly děti umísťovány do ústavní péče, mimo své vrstevníky, prostě izolovány. Bylo na ně nahlíženo jako na něco podivného a zvláštního. Stigma mrzáka si sebou nesli svůj celý život. Ráda bych vám představila monografii Miroslava Kudláčka, kterým sám touto nemocí trpí.

V předmluvě je rozlišení, co je dětská obrna, versus dětská mozková obrna. Autor se snaží postihnout společenský rozměr DMO, čím si procházel on sám a čím si procházejí rodiče, jejíchž dítě trpí DMO.

Život s DMO byl popsán v mnoha knihách zvnejšku, žádný z autorů touto nemocí netrpěl. Toto je povinná četba pro všechny specialisty z pomáhajících profesí. Autor tuto monografii napsal proto, aby popsal své celoživotní pozorování nemoci.. Poprvé si svou diagnózu uvědomil v 5 letech při jízdě sanitkou do léčebny Luže  – Košumberk. Jeho cílem je popsat proces opačný skrze reflexi svých vzpomínek popsat cestu „zkrocení“ svého postižení.

V publikaci naleznete 9 rozhovorů s dalšími lidmi postiženými DMO. Je určena studentům humanitních a společenskovědních oborů, pro fyzioterapeuty a přidružené profese, lidem s DMO, jejím rodinám a přátelům. Všem, kteří chtějí proniknout do svět DMO.

V knize naleznete podrobnou historii DMO, výskyt, formy, příčiny vzniku této nemoci, diagnostiku a možnosti léčby, popisuje jednotlivé formy, zdravotnická zařízení, která se zabývají a specializují na DMO. Podrobně se autor zabývá Vojtovou metodou a Bobath konceptem, které tuto nemoc zmírňují. Bohatá fotogalerie, jak to bylo dříve a dnes – cvičení, aktivity. Autor se podrobně zabývá stigmatizací nemoci, jaké posměšky děti s touto nemocí od ostatních zažívají, jak byly v 50. – 50. letech děti umísťovány do ústavní péče mimo kolektiv zdravých dětí, jak se na nemoc adaptovat, jak se s ní sžít a umět se si ní vyrovnávat. Autor zde vyjádřil sociologické pojetí nemoci jako takové.

Zajímavou otázkou pro mě bylo:“ Je dítě s DMO nemocné nebo postižené?“

„A lidé, s nimiž jsme se zdravíval kývnutím, nekývli,  i oni horlivě se dívali jinam, jiní můj vozík obcházeli obloukem, jako bych byl obklopen polostínem nákazy. Nebyla to příjemná setkání.“

Ukázka z knihy:

“ Malá, hnědá, tváře divé, pod plachetkou osoba, o berličce hnáty křivé, hlas vichřice podoba.“ Takto popisoval autor, jak vypadá postižený DMO. Jedná se o ukázku z Polednice, Karla Jaromíra Erbena.

Monografii Miroslava Kudláčka jsem přečetla jedním dechem. Barvité vyprávění, bez příkras, tak jak to prostě je, jak autor prožíval své dětství, co si s nemusí tzv. „zkusil.“ Moc se mě líbilo, jak autor zmínil to, že na knižním trhu chybí kniha, kterou napsal sám člověk trpící DMO. Rozhodně se mu to podařilo vše do detailu vystihnout.

Miroslav Kudláček je sociolog, zabývá se problematikou postižení dětské mozkové obrny, se kterým žije.

Autor:Miroslav Kudláček

Žánr: monografie

Vydáno: 2012, Portál, Praha

Počet stran: 192

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-262-0178-6

Související články