Špunti ve školce – celoroční aktivity pro děti od 2 let

od Nikola Jaroschová
   3 minuty čtení

Jste učitelka ve školce? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dvouletými dětmi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve školce bude pro vás to pravé. Pojďte se na to se mnou společně podívat. 

Co vlastně v této novince najdete? Autorka rozčlenila knihu do kapitol, které korespondují se školním rokem. To, jak si každá učitelka připraví roční plán je na zvyklostech dané mateřské školy i spolupráci jednotlivých učitelek. V knize najdete měsíční témata rozděleny do týdenních či čtrnáctidenních bloků, dále popis denního režimu, jaké aktivity a činnosti budete během dne střídat, také důležité stereotypy dne jako je uvítací písnička, plyšový maskot v rámci ranního kruhu, které jsou u takto malých dětí nesmírně důležité.

Co daný tematický celek obsahuje? Hned na začátku najdete charakteristiku měsíce, aktivity, náměty na činnosti, motivaci k činnosti, vyrábění. Autorka tematické celky rozdělila na měsíce a dny. Záleží na vás, jaké složení dané skupiny máte, zda děti něco více zaujme, či naopak. Tato příručka by vám měla pomoci se v této problematice lépe orientovat. Není třeba dogmaticky přesně dodržovat dny a naplánované aktivity. Děti jsou jakou houby, nasávají vše, co se kolem nich šustne. Mnohdy ale nemají dobrou náladu, něco třeba nedořešily ráno s maminkou nebo se špatně vyspaly a už je dané činnosti nemusí bavit. Učitelka tedy musí pružně reagovat, někdy ubrat, někdy přidat.

V životě každého dítěte je mateřská škola velký mezník. Musí se odpoutat od rodičů, vydržet bez maminky, učí se novým věcem, sociálním kontaktům s ostatními dětmi, hygienickým návykům, respektovat dospělou osobu v podobě paní učitelky. Vše je kolem nich nové. To jak si ve školce zvyknou se nesou v podstatě po celý život. Úkolem učitelek v mateřské škole je připravit dětem krásné, příjemné a podnětné prostředí, aby měly na co celý život vzpomínat, samozřejmě v dobrém. Předškolní vzdělávání tvoří základ celého vzdělávání až do dospělosti.

V dnešních školkách se již běžně objevují dvouleté děti a je třeba program přizpůsobit jejich potřebám, aby se správně rozvíjely ve všech oblastech, a aby nástup do školky byl co nejméně stresující. Tato kniha by tedy měla být velkým pomocníkem učitelkám běžných mateřských škol, speciálních, ale i různých dětských skupin, kterých je v současné chvíli opravdu hodně.

Co můžete s dětmi pomocí této metodické příručky rozvíjet? Především grafomotoriku, jemnou i hrubou motoriku, předmatematické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, slovní zásobu a samostatný slovní projev, zrakové a sluchové vnímání, fonematický sluch, správné držení tužky či pastelky, polytechnické dovednosti, hmat, logické myšlení, ale i praktické dovednosti, které budou v životě potřebovat. Pomocí výtvarných aktivit si děti procvičí správný úchop štětce, používat různé barvy, pracovat s rozmanitými materiály, trpělivosti, ale především estetické cítění i smysl pro umění. Proto je nesmírně důležité s těmito činnostmi začít už opravdu v raném věku, rozvíjet jejich talent pro výtvarné aktivity. I když výkony nebudou hned od začátku jako od malíře, občas se něco rozbije nebo se děti umažou nebo je to nebude dlouho bavit, věřte, že se to bude postupně zlepšovat a uvidíte, že za nějaký čas se v činnostech zlepší a bude jim to dělat radost.

Kniha se mně moc líbila a rozhodně jí budu často využívat při práci s dětmi v mateřské škole. Líbí se mně obsahové zaměření. Kniha je přehledná, chronologicky řazena, aktivity korespondují s ročními obdobími, ale i svátky jakou jsou Vánoce, Mikuláš, Velikonoce atd.

Kniha je určena pro učitelky mateřských škol, které mají ve svých třídách děti dvouleté s odlišným sociálním či jazykovým prostředím, pro mateřské školy speciální, kde dochází děti s mentálním handicapem, děti s PAS, poruchou pozornosti či hyperaktivity. Také pro rodiče, kteří se chtějí hlouběji dozvědět o vzdělávání dětí v mateřských školách.

Několik slov o autorce:

Kateřina Markalousová je speciální pedagožka s mnohaletou praxí v běžné i speciální mateřské škole.

 

Autor: Kateřina Markalousová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: metodická  příručka

Vydáno: 2020, Portál, Praha

Počet stran: 141

Vazba knihy: měkká, brožovaná

ISBN 978-80-262-1592-9

 

Související články