Speciální sourozenci – život se sourozencem s postižením

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Rodina je jako puzzle, jednotlivé dílky do sebe ideálně zapadají, jen tak vzniká celek. V procesu skládání může dojít ke komplikaci, tou je narození postiženého dítěte. Dílky do sebe najednou úplně nezapadají, to platí v případě postiženého sourozence s dítětem zdravým. David Havelka a Kateřina Bartošová jsou autoři knihy Speciální sourozenci, která pojednává o životě sourozenců zdravého a postiženého. 

Kniha je rozdělena na tři části. První část se zabývá psychickým fungováním rodičů a rodiny jako takové. Druhá část řeší problematiku sourozenectví. Poslední část nabízí možnosti odborné podpory pro všechny zúčastněné. Na konci příručky naleznete přílohy – různá cvičení, intervenční programy – jaké možnosti informování rodičů s postiženým dítětem mají. Součástí knihy jsou tipy a triky, různá cvičení pro jednotlivce i skupinovou práci. Nemocemi, kterými se kniha zabývá jsou např. poruchy autistického spektra, Downův syndrom, ADHD, onkologická onemocnění atd. Dále zde naleznete příklady z praxe, které poukazují na tuto problematiku.

Tato kniha pomáhá najít způsoby, jak případná negativa, který sourozenecký vztah přináší minimalizovat a vytěžit ve vztahu pro rodinu co nejvíce pozitiv.

Kniha je určena rodičům, kteří postižené dítě i dítě zdravé mají, dále odborníkům, kteří pracují s rodinami s postižením (kliničtí psychologové, sociální pedagogové, sociální pracovnice aj.).

Tato ucelená kniha, která řeší problematiku postiženého dítěte v rodině patří k velice povedeným příručkám pro rodiče. Doporučila bych jí studentům pedagogických a sociálních fakult, učitelkám mateřských i základních škol, vychovatelkám školních družin a  školních klubů, pro které bude velkým přínosem, jelikož se s dětmi postiženými i zdravými sourozenci setkávají a pracují s nimi. Díky této publikaci budou mít úplně jiný náhled na tuto problematiku.

Knihu jsem přečetla jedním dechem, a musím říci, jak moc jsem ráda, že mám dvě zdravé děti a tyto situace nemusím řešit. Kniha je detailně zpracovaná, přehledná, příklady z praxe jsou propojeny s teorií, výhodou jsou cvičení i různé náměty na aktivity a praktické rady pro rodiče.

Tato příručka by měla sloužit především rodičům jako pomocná ruka ve velmi těžkých situacích, které běžně musí s postiženým dítětem zažívat, vytěžit maximum z pozitivních situací, nevidět vše negativně.

Nesmírně se mě líbila část, která pojednávala o rozdělování času rodičů mezi dítě zdravé a postižené, jak oběma poskytnout dostatek pozornosti pro obě děti, jak někteří rodiče mají na zdravé sourozence přehnaně vysoké nároky, vyšší očekávání, když to „nemocné dítě“ nezvládá, zdravé dítě to nahrazuje „za dva.“ Je to opravdu zajímavý náhled na tyto problémy.

Mgr. et Mgr. David Havelka vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Na téma sourozenectví s dítětem s postižením vede přednášky pro veřejnost, na vysoké škole i odborných konferencích.

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., vystudovala psychologii. V roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie.

Ukázka z knihy:

„Sourozenectví je nejranější vrstevnický vztah – bratr nebo sestra je první, kdo si s dítětem hraje, vytváří přátelská spojenectví pomáhá mu překonávat překážky, ale i první s kým má dítě rozepře a šarvátky.“

„Sourozenectví bývá nejdelší vztah v životě – trvá od narození až do smrti. Žádná jiná osoba – rodič, partner či nejlepší přítel s člověkem nejde delší část jeho životní etapy.

„Pokud se sourozenecký vztah vydaří, jsou si sourozenci na cestě životem skoro stejně cennými souputníky jako manželé. „

 

Autor: David Havelka, Kateřina Bartošová

Žánr: metodická  příručka

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 128

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-262-1475-5

Související články