Rozvoj grafomotoriky v projektech – metodická příručka pro učitelky

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Víte co vlastně grafomotorika znamená? Setkali jste se někdy s tímto názvem? Jedná se o pohyby ruky, jež jsou ovlivňované psychikou, a jež zanechávají grafickou stopu vyjadřující nějaký význam. Grafomotorika je vysvětlována jako soubor senzomotorických činností, které jedinec vykonává při kreslení a psaní a jedná se o náročnou psychomotorickou činnost. Jana Doležalová je autorkou publikace Rozvoj grafomotoriky v projektech, kterou vydal Portál a najdete v ní řadu zajímavých projektů. Rozhodně stojí za přečtení.

Kniha se zaměřuje na specifické rysy grafomotoriky u dětí předškolního věku i prvňáčků. Nabízí metodické postupy k rozvíjení grafomotoriky.  Celkem 8 kapitol a 14 příloh. Publikace obsahuje řada obrázků a fotografií.

V úvodních kapitolách autorka popisuje základy grafomotoriky z pedagogického a psychologického hlediska, teoretické poznatky, problematiku smyslového vnímání a grafomotoriky, význam rodiny a její spolupráce s mateřskou školou a projekty. Dále zde naleznete praktická cvičení prstů, špetky dlaní, správný úchop psacího náčiní, ale i cvičení očí. V příloze jsou pohádky, které lze využít jako motivaci k činnostem. Zajímavou částí je rozhodně projektové učení zaměřené na grafomotoriku, jsou zde metodická doporučení. Každý projekt je rozdělen na čtyři části. Hned v úvodu naleznete charakteristiku daného materiálu, se kterým se budou grafomotorické činnosti vykonávat. Druhá část předkládá danou pohádku a činnosti k ní. Třetí část je věnovaná rodině a činnostem rodiče s dětmi, co mohou v rámci výletů a dalších společných aktivit splnit. Poslední, závěrečná část obsahuje literaturu, ze které je čerpáno.

Aktivity, které příručka nabízí lze různě upravovat, měnit i dále rozšiřovat. V textu najdete, jaké schopnosti a dovednosti potřebujete předškolák pro budoucí psaní. K tomu, aby dítě psalo, je nutné dosáhnout určité úrovně jemné a hrubé motoriky, ale také koordinace ruka a oko. Rozmanité projektové činnosti vedou k rozvoji všech druhů a forem komunikace.

Velice mě zaujalo velké množství cvičení dlaní, prstů, špetky pro nácvik psaní a také motivace letadélkem a peřinkou pro nácvik správného úchopu psacího náčiní. V publikaci jsou uvedeny i nesprávné úchopy psacího náčiní.

Autorka v projektech využívá běžné předměty, jako je např. kamení, makovice, šátky, listí, provázky a drátky, těsto, hlínu, modelínu a papír. Projektové aktivity, které se pojí k těmto materiálům jsou všestranné, zajímavé, podporující, psaní a kreslení, dramatické činnosti, ale i předčtenářské a předmatematické dovednosti a řadu dalších.

Kniha se mě moc líbila. Načerpala jsem z ní mnoho inspirací pro svou práci s předškolními dětmi. Vůbec si nedokážu představit život bez písmenek a knížek. Publikace je přehledná, srozumitelná. K jednotlivým kapitolám se lze kdykoli vrátit a čerpat odtud mnoho inspirací. V knize oceňuji přehledná schémata a i doplňující fotografie, dále také mnoho zajímavých aktivit v přílohách.

Věřím, že si každý najde to své, co potřebuje právě pro svou práci, ať už je to kdekoli.

Život bez písmenek a knížek, to je pro mě něco nepředstavitelného. Čtení s porozuměním, předčtenářská gramotnost jsou velmi důležité pojmy. Příprava na psaní je velmi náročná a je třeba mu věnovat velkou pozornost. Lidé jsou schopni grafickými znaky (písmem) vyjádřit svoje pocity, uchovat si vzpomínky. Prostřednictvím písma ukazujeme své estetické kvality, naším písmem o sobě prozradíme mnoho.

Kniha je určena učitelkám mateřských i základních škol, především prvních ročníků.

PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy a pedagogiku na FFUK v Praze. Pracuje na katedře pedagogiky a psychologie PedF Univerzity Hradec Králové. Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky prezentuje na seminářích.

Autor: Jana Doležalová

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2016, Portál, Praha

Počet stran: 168

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-262-1146-4

Související články