Rok v mateřské škole v činnostech – JARO – úžasné aktivity pro děti

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Práce s dětmi je nesmírně zajímavá a různorodá. Děti v mateřské škole jsou jako houbičky“. Nasávají vše kolem, co vidí, slyší, mohou si vyzkoušet a ohmatat. Činnosti je baví, dokážou se nadchnout pro práci. Do všeho se vrhají s velkou vervou a nemají problém. Obrovskou odměnou za naši snahu jsou úsměvy, milá slova i malé ručičky, které vás obejmou a dokážou potěšit. Ta snaha připravovat aktivity, shánět materiál a vyrábění děti v mateřské škole ocení. Vydavatelství Raabe přichází s novinkou  Rok v mateřské škole v činnostech – JARO – úžasné aktivity pro děti, ze které budou učitelky mateřských škol opravdu nadšené.

Jarní měsíce jsou rozhodně bohaté na různé nápady, tvoření i aktivity venku. Slavíme svátky jara“ Velikonoce“, staráme se o kytičky, ze svých příbytků se postupně přesouváme ven a trávíme více času v přírodě a na svých zahrádkách. Pozorujeme změny v přírodě, zvířata mají mláďátka a také pálíme čarodějnice.

Publikace je složena z 5 tematických bloků:

– U nás doma

– Umíme správně dýchat

– Pěstujeme bylinky

– Všichni letí na koštěti

– Máji, zavoň kvítím

Každý z tematických bloků obsahuje charakteristiku daného tématu – od kolika let, pro koho jsou aktivity vhodné, dílčí vzdělávací cíle, různé nabídky na aktivity a činnosti, pomůcky atd.

V knize naleznete náměty na aktivity jako např. hry, motivační vyprávění, hádanky, výtvarné činnosti, pohybové, smyslové a prožitkové hry, rozcvičky, dechová a hlasová cvičení, pracovní listy, hudební aktivity, písničky. Na konci každého bloku jsou k dispozici postřehy, otázky pro učitelku, závěrečné reflexe a použitá literatura. V příloze je zásobníček básniček, říkadel a písniček.

U každé z činností je uvedeno to, co procvičujeme a co u nich danou aktivitou rozvíjíme jako např. třídění do skupin, poznat počáteční hlásku ve slově, samostatně se rozhodovat, vzájemně komunikovat, rozvíjet zrakové, sluchové vnímání a logické myšlení, posilovat svou fyzickou a psychickou zdatnost, udržet pozornost, hledat rozdíly a mnoho dalších dovedností, které musí předškolák zvládnout před nástupem do 1. třídy.

Ediční řada Náměty na činnosti v MŠ pro všechna roční období přináší čtyři publikace s řadou hravých činností a aktivit vhodných pro děti mladšího i staršího předškolního věku. Činnosti jsou přehledně sestaveny do tematických bloků, které jsou v každé z publikací zaměřeny vždy na jedno roční období. metodou prožitkové pedagogiky, pozorováním, experimentováním, hudebních, výtvarných a environmentálních činností poskytuje ediční řada cenou podporu pro realizaci školního vzdělávacího programu českých mateřských škol.

V rámci komplexních tematických bloků, nechybí metodicko – didaktické vedení, hodnocení průběhů činností, reflexe z praxe, obrázkové přílohy a fotografie.

Kniha je určena učitelkám mateřských škol, které jistě ocení různé nápady či náměty pro práci s předškolními dětmi. Nápadů není nikdy dost, takže budou nadšené nejen začínající učitelky, které si teprve svůj zásobník shromaždují, ale i ty zkušené, které rády zařadí něco nového a zajímavého. Líbí se mě obsahové zaměření publikace. Jarní měsíce jsou velice bohaté na různé aktivity, ať uvnitř, tak i venku v přírodě. Příroda se začíná probouzet ze zimního spánku. Je úžasné sledovat všechny tyto krásy přírody a dětem tyto zkušenosti předávat dál.

Vydavatelství Raabe v edici Náměty na činnosti v MŠ pro všechna roční období chystá i další roční období, na které se už opravdu těším.

Autorky: Stanislava Kociánová, Markéta Košťálová, Marie Slavíková, Miroslava Strakatá, Lucie Víchová

Žánr: metodická příručka pro učitelky

Vydáno: 2019, nakladatelství Dr. Josef Raabe, Praha

Počet stran: 133

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-7496-411-4

Související články