Psychologie – pro studenty pedagogických oborů

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Studujete psychologii a hledáte kvalitní učební texty? Michaela Pugnerová a další kolektiv autorů vydaly v Gradě letos v dubnu novinku, která obsahuje ucelené poznatky z oblasti psychologie. 

Publikace obsahuje charakteristiku obecné, vývojové a sociální psychologie. Dále kapitoly z psychoterapie, z psychologie práce, kde se zabývají problematikou mobbingu a syndromu vyhoření. Poslední kapitola je zaměřena na výzkumné šetření syndromu vyhoření v učitelské profesi. Na konci knihy naleznete informace o všech autorkách, seznam použité literatury, věcný a jmenný rejstřík, který usnadní orientaci v publikaci. Autorky jsou vysokoškolské učitelky a podávají tak přehled základních poznatků z vybraných psychologických disciplín. Součástí teoretických kapitol jsou příklady z praxe a různé zajímavosti z psychologie. Příklady z praxe řeší aktuální problémy učitelů dnešního školství.

V této knize mě zaujaly příklady z praxe. Byly věcné, stručné, ale popisovaly dané problémy, se kterými se dnešní školství potýká, ale i komentáře, jak danou situaci vyřešit. Myslím si, že je to velice přínosné pro učitele mít takového rádce, jako je tato kniha. Nejedná se jen o „suchou teorii“, kterou se může psychologie zdát.

Příručka je velice čtivá, psaná srozumitelně, i když se jedná o odbornou publikaci. Moc se mě líbila a jsem ráda, že jí mám v knihovničce. Rozhodně se k ní budu často vracet, jelikož je nabytá informacemi. Doporučila bych jí studentům pedagogických fakult, učitelkám základních škol, vychovatelkám školních družin, ale i těm, kdo se zajímá o psychologii a není mu lhostejná práce pedagogů.

V textu se mě dobře orientovalo, jmenný i věcný rejstřík mě usnadnil vyhledávání různých termínů a pojmů, které jsem potřebovala najít. Jelikož mě stále baví se sebevzdělávat, tato učebnice mě opravdu bavila a hltala jsem jí od první strany. Zaujalo mě výzkumné šetření ohledně syndromu vyhoření. V letošním roce končila studium a pro svou práci si vybrala téma sebereflexe a částečně se dotkla tématu syndromu vyhoření, tak byly informace z této učebnice zajímavé.

Michaela Pugnerová

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. vystudovala jednooborovou odbornou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. Nyní pracuje jako odborná asistentka Katedry psychologie a  patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci, kde již léta vyučuje vývojovou psychologii a  přehled poruch psychického vývoje v prezenčním i kombinovaném studiu. Má bohatou praxi v pedagogicko-psychologickém poradenství, je vedoucí Vysokoškolské psychologické poradny při PdF UP. Dlouhodobě se zabývá problematikou školní zralosti a kvalitou života pedagogů.

Autorka: Michaela Pugnerová a kol.

Žánr: učebnice vysokých škol, příručka pro pedagogy

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 280

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-271-0532-8

Související články