Obrázková logopedie – praktická příručka pro děti a rodiče s ukázkami cvičení řečových dovedností

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Tato kniha je vytvořena ve spolupráci s renomovanou klinickou logopedkou Mgr. Irenou Šáchovou a je určena speciálně pro dětské pacienty Vojenské zdravotní pojišťovny, kteří navštěvují logopedii. Víme, že logopedie je ve velké míře spojena s domácím procvičováním a právě tato publikace je pro vás vhodnou pomůckou na domácí trénink. 

Do rukou se mi dostává úžasná logopedická příručka od autorky Ireny Šáchové Obrázková logopedie. Zábavná a hravá cvičení k procvičování výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky mateřských škol rodiče, ale i logopedky. Je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část praktickou. V první části naleznou rodiče informace o vývoji řeči u dítěte od narození až do 7 let, jaké jsou možné poruchy řeči u dětí, kdy už je vhodné navštívit logopedii, a co je u logopeda vlastně čeká. Součástí teoretické části jsou i náměty na aktivity, jak podpořit u dětí řeč i motoriku. V praktické části naleznete jednotlivé náměty na cvičení motoriky mluvidel, nápodobu různých zvuků, na rozvoj zrakového vnímání, dějové posloupnosti, poznávání nesmyslných obrázků, tvorbu rýmů i určování předložkových vazeb. Najdete zde cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby, tříbení jazykového citu, upevnění slovního projevu. Děti vypráví, co je na obrázku, učí se přemýšlet, logicky myslet, hledat rozdíly, prostorové představy, co je správně a co je špatně. Součástí publikace je i společenská hra s názvem Na vodu s kočkou Lízou, kdy dítě plní jednotlivé úkoly podle hracího plánu. Potřebujete k tomu figurky a hrací kostku. Zábava může zažít.

Tato logopedická příručka obsahuje 14 zábavných obrázkových her k procvičování. Je bohatě ilustrovaná. Součástí knihy jsou kartičky k přikládání  s čísly a barvami, které lze využít u řady cvičení. Autorka upozorňuje, kde lze kartičky využít a jak.

Publikace se mi moc líbila. V dnešní době přibývá dětí s logopedickými vadami a plní ordinace logopedů. Je nesmírně důležitá spolupráce rodičů s logopedem. Největší zodpovědnost je pak na nich, aby s dětmi každý den procvičovali problematické hlásky. Tato publikace jim určitě pomůže vše dobře zvládnout.

Rodiče mohou publikaci získat u těchto logopedů: https://www.vozp.cz/logopedie. Podmínkou je být pojištěný u Vojenské zdravotní pojišťovny.

Informace o autorce:

Irena Šáchová se narodila v roce 1974 v Praze, kde také absolvovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a testovala v oboru klinická logopedie. Působila jako klinická logopedka v Jedličkově ústavu v Praze a poté ve speciální MŠ při JÚŠ pro děti s řečovými obtížemi. V současnosti provozuje soukromou praxi klinické logopedie. Je členkou Asociace klinických logopedů ČR, působí jako delegátka za AKL ČR v organizaci sdružující evropské logopedy (CPLOL). Bohatá je její publikační činnost, vydala například Zábavnou logopedii (2016), Pohádkovou logopedii (2017), Tvořivou logopedii (2017) a společně se svou sestrou Evou Obůrkovou (ilustrace) publikaci Naučte se říkat L, R, Ř (2017). Je spoluautorkou mnoha článků publikovaných v odborné literatuře a vysokoškolských skriptech.

Autor: Irena Šáchová

Ilustrace: Eva Obůrková

Žánr: logopedická příručka

Vydáno: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 2019

Počet stran: 35

Vazba knihy: brožovaná

 

 

Související články