LRŘ je brnkačka – logopedie jako malovaná

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Do rukou se mě dostává poměrně objemná publikace k rozvoji řeči, kterou napsala i ilustrovala Klára Weishäupelová – Hockeová – povoláním logopedka. Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. Má vaše dítě potíže s výslovností jednotlivých hlásek? Chcete, aby váš předškolák zvládl zápis do školy? 

Kniha obsahuje cvičení na vyvozená lásky při práci s logopedickým zrcadlem, dále fixaci hlásky s procvičením hlásky ve slabikách a nakonec automatizaci hlásky, což je užití hlásky již ve spontánním projevu. Pravidelné cvičení formou hry, každodenní rituál 5 – 10 minut věnovat procvičování, nenutit dítě, ale pozitivně si jej namotivovat pro hry s hláskami, odměnou pro ně budou již zvládnuté problematické hlásky, které se mu podaří správně říci.  Základem práce jsou vždy artikulační cvičení, to jest procvičení motoriky tváří, čelisti, rtů i jazyka. V závěru každé kapitoly jsou vždy básničky na procvičení slovní sluchové paměti.

Pracovní listy jsou černobílé, lze je kopírovat a udělat tak dětem logopedický sešit, omalovánky lze také kopírovat a následně zakládat do sešitu. Děti vidí své pokroky nejen v řeči, ale i v rozvoji jemné motoriky při malování. Za dobře vykonanou práci lze dětem dávat do sešitu motivační razítka či různé nálepky. Věřte, že budou pyšní na to, že dochází na logopedii a budou se na každé cvičení těšit.

Černobílé pracovní listy lze vyplňovat dle vlastní fantazie a nenásilnou formou problematické hlásky procvičovat. Cvičení rozvíjí samostatný slovní projev, fonematický sluch a slovní zásobu. Cvičení jsou na hlásku LRŘ na počátku slov, uprostřed a na konci. Dále také diferenciaci hlásky RL nebo také výskyt hlásky LŘ v jednom slově.

Publikace obsahuje mnoho barevných obrázků, slova, díky kterým danou hlásku můžete procvičovat, náměty k rozvoji fonematického sluchu a nakonec básničku s hádankou.

Publikaci můžete využít i pro předškolní přípravu dětí. Pomůže vám k rozvoji slovní zásoby, zrakového, sluchového vnímání, rozvoji fonematického sluchu. Pomocí omalovánek upevňujeme správné držení tužky, správný tlak tužky na papír i vhodné sezení. Jedná se o všestranný rozvoj předškoláka.

V příloze je 64 pracovních listů pro vlastní práci s dětmi a také omalovánky.

Jsou to úžasné knihy, se kterými běžně pracuji ve své praxi ve školce a jsem s nimi velice spokojená. Určitě bych je doporučila jak začínajícím učitelkám, tak i zkušenějším, které hledají zajímavé inspirace a chtějí svoji práci obohatit.

Kniha je určena dětem, rodičům, učitelkám v mateřských školách i v prvních ročnících základních škol, logopedům, speciálním pedagogům a především dětem a rodičům, kteří se potýkají s dyslálií hlásky L,R,Ř.

Příručka mě opravdu nadchla a určitě zaujme své čestné místo v logopedické knihovničce. Je bohatě ilustrovaná, plná námětů pro práci s dětmi. Překvapila mě velkým množstvím stran. Najdete zde až 224 stran. Rozhodně je doporučuji a věřím, že si každý najde, co potřebuje pro práci s dětmi, jelikož je doslova našlápnutá aktivitami a náměty pro práci s dětmi.

Autor: Mgr. Klára Weishäupelová – Hockeová

Ilustrace: Mgr. Klára Weishäupelová – Hockeová

Žánr: logopedická příručka

Vydáno: 2018, Edika ve společnosti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 224

Vazba knihy: brožovaná lepená

ISBN: 978-80-266-1235-3

Mgr. Klára Weishäupelová – Hockeová je narodila roku 1979, žije v Brně s manželem a čtyřmi dětmi. Po Střední škole uměleckých řemesel v Brně vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor výtvarná výchova – speciální pedagogika se specializací logopedie – surdopedie. Již patnáct let pracuje s předškolními a školními dětmi s narušenou komunikační schopností, převážně s dětmi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. V průběhu praxe zpracovala na základě svých zkušeností logopedické listy s vlastními ilustracemi.

Související články