Logopedická prevence v mateřské škole – pracovní listy s různými profesemi

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Pracujete v mateřské škole a vedete kroužek logopedické prevence? Máte doma předškoláka, který má potíže s vyslovováním některých hlásek? Tak je tato publikace určena právě vám. Autorka příručky Milena Lipnická je speciální pedagožka. 

Publikace obsahuje 15 edukačních aktivit pro hlásky M, P, B, F, V, N, T, K, C, Č, S, Š, Z, L, R pro děti ve věku 5 – 6 let s tématy, které jsou jim blízké z běžného života i různých profesí.

Příručka je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V té první části naleznete informace o narušené komunikační schopnosti, o dětech s různými vadami řeči a jak k nim přistupovat, dále metodická doporučení pro realizaci edukačních aktivit, také jak probíhá logopedická prevence v mateřské škole. V části praktické jsou jednotlivé náměty. Každé téma – hláska obsahuje cíl, čeho chceme dosáhnout, co k tomu potřebujeme, jak děti k činnosti motivujeme a nakonec, jak toho dosáhneme. Na konci každé kapitoly je vždy uveden černobílý obrázek, který lze vykreslovat, doplňovat, vystřihnout, prostě dále s ním pracovat. Děti přitom procvičí fonematické rozlišování slov, předmatematické dovednosti, prostorové představy, slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, logické myšlení, grafomotoriku i kreslení. Tyto aktivity je budou bavit. Jsou pestré, střídají se. Na konci příručky je uveden seznam použité literatury.

Cílem této publikace je informovat o možnostech pedagogického přístupu a o klíčových kompetencích učitelů při rozvíjení řečových a jazykových schopností dětí v mateřské škole.

Příručka je rozhodně zajímavá, velice mě zaujala. Teoretická část je přehledná, psaná srozumitelně. Část s edukačními aktivitami je také detailně popsaná, plná námětů po práci s dětmi, které mají potíže s řečí. Černobílý obrázek pomůže dané vědomosti a dovednosti procvičit. Děti si jej mohou domalovat, společně s učitelkou nebo rodičem, či prarodičem plnit zadané úkoly, doplňovat, dokreslovat, pojmenovat, co je třeba, hledat hlásky a přitom se mnoho naučit o jednotlivých povoláních a profesích. Jaké povolání pro děti autorka připravila? Mohou se těšit na rybáře, perníkáře, fotografa, výtvarníka, tanečníka, cukráře, kadeřníka, zubaře, novináře a mnoho dalších.

Při práci tuto publikaci určitě ocením. Vyzkoušela jsem jí při práci s dětmi a musím říci, že se mě s ní moc dobře pracovalo. Líbí se mě obsahové zaměření příručky, jak část teoretická, tak i praktická, Nejvíce mě zaujaly v praktické části náměty na artikulační a dechová cvičení a na fonematické rozlišování hlásek. Artikulační cvičení pusinku hezky rozhýbají a dechová cvičení krásně děti zklidní. Myslím si, že je důležité, aby děti zvládly fonematicky rozlišovat hlásky a dále je v tom podporovat.

Publikace je vhodná i pro předškoláky pro všestrannou předškolní přípravu k zápisu do 1. třídy. Ocení jí také logopedické asistentky, učitelky mateřských a základních škol – 1. tříd, dále rodiče a prarodiče předškolních dětí.

PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D., je speciální pedagožka. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici. V Portálu vyšla její kniha Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní (2007, 2010)

Autor: Milena Lipnická

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: logopedická příručka

Vydáno: 2013, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 80

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-262-0381-0

Související články