JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE

od Nikola Jaroschová
   5 minuty čtení

V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě přizpůsobují svému okolí a potlačují uvnitř sebe sama; a často pak zapomínají na to, kým ve skutečnosti jsou. 

A právě tato kniha „JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE“ by jim měla hravou formou pomoci na cestě do svého vlastního nitra, najít sebe sama, své skutečné JÁ. Kromě jiného se i naučí ovládat celkem devět rozmanitých emocí, s kterými se můžou ve svém běžném životě potkat. Jsou jimi: strach, opojení krásou, vztek, odvaha – statečnost, sebelítost – odpor,  pohnutí – soucit, radost – smích, a v neposlední řadě i klid – mír.

Pro každého z nás je nejdůležitější, aby na prvním místě poznal převážně sám sebe, což mu jóga  naprosto dokonale umožňuje. V samotném pojetí jógy totiž znamená, že lidské tělo, mysl a duše spolu neustále komunikují, což také to samé platí o vnitřním a vnějším světě, mezi individuálním a společenským, a dále čistě osobním a neosobním. Dalo by se říci, že člověk je jen malou součástí tohoto velkého a neskutečného celku.

Kniha obsahuje celkem devět pohádkových, velmi poetických příběhů napsaných na motivy indického učení o devíti základní emocích, které velmi intenzivně zasahují do našeho každodenního života. Tyto emoce moc dobře známe, ale ne vždycky víme, jak na ně správně reagovat a dále s nimi pracovat. A právě tato kniha by vás měla naučit zvládat tyto emoce a stavy, vědomě je reflektovat a dále s nimi efektivně pracovat.

Prostřednictvím těchto pohádek se můžete vydat na tajuplnou cestu, na které své emoce důkladně prozkoumáte, pochopíte, uznáte je, a hlavně se prostřednictvím nich uvolníte, pokud je to samozřejmě potřeba.

Jednotlivé pohádky dokonale rozvíjí dětskou představivost a motivují je tak, aby o nich dále více přemýšleli a domýšleli důsledky chování jednotlivých pohádkových bytostí. Zcela určitě tu nejen děti, ale i rodiče naleznou spoustu poučení, ale i zábavné inspirace k provedení jednotlivých jógových cvičení, prostřednictvím nichž si dokonale protáhnete tělo, uvolníte roztěkanou mysl a naleznete vyváženou harmonii mezi oběma.

Pohádkovými příběhy vás budou provázet nejrůznější lidé, zvířata, rostliny, bohové, skřítci či mraky, jež vám rádi předají svá malá ale i velká poselství, prostřednictvím nichž vám připomenou, co je a není důležité, a jak co nejlépe pochopit sami sebe.

„Už jenom proto, že chceme-li se někým stát, je nutné vidět, kým v daný moment jsme.“

Devět pohádkových příběhů, a každý z nich se skládá z pohádky, která v sobě ukrývá jakési dané poselství, jež by si pak všichni čtenáři měli nést ve svých vlastních srdcích a prostřednictvím něho se řídit ve svém každodenním životě.

Za každým z jednotlivých příběhů pak následují dvě jógová cvičení, kdy jedno je určené pro děti, a druhé zvlášť pro rodiče. Z každé z této kategorie tj. děti nebo rodiče, se nese drobná, ale velmi zásadní rada, poučení či poselství.

jogatky4

Poselství ke strachu:

Strach je součástí života. Je přirozené, že se bojíme o své děti a snažíme se je chránit. Někdy si ale neuvědomujeme, zda na ně s původně dobrým úmyslem nepřenášíme vlastní strachy, jimiž třeba ni nerozumíme.

Bát se je normální, ale ne vždycky smysluplné. Svůj strach je dobré nepotlačovat, ale ani mu zcela nepropadnout.

Poselství k opojení krásou:

I když se nám zrovna něco nedaří nebo jsme smutní, můžeme při troše vůle a pozornosti najít něco, co nás svojí krásou pomalu vrátit k radosti ze života nebo pocitu vděčnosti. Krásu lze najít i v úplných maličkostech.

Krása může mít nespočet podob a je potřeba pochopit, že to, co se líbí nám, nemusí být vždy krásné i pro ostatní. Vzájemné odlišnosti nás učí respektu a toleranci, a pokud se na ně dokážeme dívat ze správného úhlu, mohou nám rozšířit rozhled. schopnost vnímat krásu může být také jedním ze způsobu, jak se stále radovat ze života.

Poselství ke vzteku:

Mít vztek je lidské. Když už vztek máme, je dobré nesnažit se ho potlačit ani bezhlavě vybuchnout a pak toho litovat.

Poselství k odvaze, statečnosti:

Možná postačí, když se za všech okolností budete snažit dělat jen to nejlepší, co v dané chvíli dovedete, když se budete snažit žít v souladu se svým nejlepším já.

Je třeba stále se učit tomu, jak dobře používat a cvičit bystrou mysl a jak šlechtit statečné srdce, jak pěstovat smysl pro povinnost, ctnost, vytrvalost a celkovou obratnost.

Poselství k údivu:

Údiv patří mezi nejdůležitější vlastnosti, díky kterým se můžeme o světě i sami o sobě něco dozvědět a něco užitečného se také naučit. Údiv a úžas jsou prostě parádní! Bohužel se nedají ovlivnit vůlí.

K tomu, aby nás mohlo něco nového překvapit, je někdy potřeba opustit starý způsob, kterým se na věci kolem sebe díváme. Nový svět je těžké objevit se starou mapou.

Zkuste si proto všímat momentů, kdy žasnete nad odchylkou od svojí osobní představy o povaze věcí.

Poselství k sebelítosti, odporu:

Někdy se v určité situaci můžeme cítit méněcenní a nedostateční. Tehdy je potřeba si uvědomit, že může jít jen o chvilkový pocit, jakýsi černý mrak, který zastíní jinak jasnou oblohu naší mysli a skrze který vidíme vše černě.

Je ale důležité nezapomínat na vlastní hodnotu, sílu osobitosti a také zodpovědnosti. Sebelítost není moc užitečná, protože způsobuje, že se ve vlastní beznadějí topíme, místo toho, abychom se snažili dostat na břeh.

Poselství k pohnutí, k soucitu:

Na cestě k pokladu ukrytému uvnitř vlastního srdce můžeme nezřídka narazit na mnoho zkoušek, které prověřují zejména naši vnitřní pravdivost, upřímnost, odvahu a schopnost s někým soucítit. Důležitá je i ochota pomoct, když je to potřeba, aniž bychom za to automaticky očekávali odměnu nebo uznání. Součástí této dobrodružné cesty je i získat schopnost vypořádat se se smutkem nebo lítostí….

Poselství k radosti, ke smíchu:

Smích je projevem sympatií, radosti, trapnosti, ale také euforie, nejistoty. Smějeme se, když chceme někoho nebo sami sebe o něčem přesvědčit. Ne každý dospělý se dokáže zasmát sám sobě, svým omylům a přešlapům, třeba ve výchově.

Občas se stává, že děti reagují smíchem na něco, co nám rodičům v danou chvíli legrační nepřipadá. Reagujeme podrážděně, uraženě nebo naštvaně, jako bychom při tom docela zapomínali na to, že sami děláváme totéž i v dospělosti.

Poselství klidu a míru:

Mysl dokáže být skvělým sluhou, ale také velmi zrádným pánem.

Přejímáme různá přesvědčení, obavy a názory na vše možné. Zahlcujeme sami sebe informacemi, aniž bychom si připouštěli potřebu data uvnitř našeho hlavového computeru někdy utřídit anebo pravidelně přepínat na úsporný režim.

Určitě jste už někdy zažili nepříjemnosti, které dokáže způsobit stav neklidu, rodící se kdesi uvnitř našich hlav. Celková spokojenost a lid se vždy zakládají na vnitřním stavu naší  mysli.

V závěru knížky se nachází tematický, stručný slovníček cizích pojmů pro rodiče, kde jsou jednotlivé pojmy, které mohou být pro malé čtenáře a jogíny neznámé, jsou velmi jednoduše a srozumitelně vysvětleny a popsány.

Knížka je skvělým pomocníkem při učení rodičů, jak pomoci svým dětem, a jak jim ponechat dostatek prostoru pro vlastní zkoumání. Ostatně to co je krásné a dobré, je vlastně poměrně relativní.

Navíc „Jógátky“ pomáhají oboum vyrovnat se svými strachy za pomoci cvičení, které lze praktikovat prakticky všude a kdekoliv, kde nás ony emoce, pocity a stavy zaskočí…

Jógátky – Cesta na horu srdce

Napsala: Barbora Hu

Ilustrovala Nanako Ishida

Vydalo nakladatelství Fragment

Vydání první

Rok vydání: 2018

Počet stran: 125

ISBN: 978-80-253-3760-8

Související články