Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly – pozorné a spokojené dítě

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Již od narození děti vnímají emoce. Pocit bezpečí, jistoty, rituály, režim, pozornost druhých, láska a respektování potřeb miminka je pro další vývoj nesmírně důležitý. To jakým způsobem miminko přijde na svět, zda je vlastní porod, poporodní adaptace v pořádku rozhoduje v podstatě o celém jeho životě. Publikace Petry Polákové Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly vám poskytne mnoho zajímavých nápadů na aktivity, provede vás celým vývojem dítěte od narození až po školní věk. 

Pohybový, emoční a smyslový systém je hlavním tématem knihy, jak tyto oblasti zábavnou formou u dětí rozvíjet. Jak spolu vlastně souvisí pohyb, učení, zralost motorických funkcí a zralost nervové soustavy? Publikace obsahuje ucelené poznatky o pohybu, vývoji dětí od kojeneckého věku až po věk školní. Kniha je plná různorodých aktivit. Praktické tipy na činnosti vycházející z dětské jógy, terapeutická cvičení pro podporu čtení, psaní a počítání, návody, doporučení, metody založené na principu Montessori a diagnostika ADHD a přístupy k dětem s touto nemocí. Mnoho názorných fotografií, jak správně s dětmi cvičit v jednotlivých vývojových obdobích. Informace o primárních reflexech a neurovývojové terapii jsou dalšími zajímavostmi.

Publikace je určena pro rodiče dětí s poruchami učení, hybnosti, pozornosti, také pro pedagogy, kteří se s touto problematikou setkávají, prostě pro všechny, kteří se o provázanost rozvoje různých oblastí zajímají.

Na konci příručky je slovníček pojmů, který vysvětluje neznámá slova, které autorka použila v knize. Dále také použitá a doporučená literatura, zajímavé internetové odkazy pro tuto problematiku.

Citát z knihy:

„ Chceš – li se těšit z celku, musíš ho vidět i v těch nejmenších částech.“ J. W. Goethe

Zajímavé myšlenky z knihy:

„Raný stres v těhotenství je jedním z faktorů, které mohou negativně ovlivnit dítě v jeho pozdějším motorickém vývoji.“

„Objevování všemi smysly je základem správného vývoje každého z nás, protože se nejlépe učíme přímým prožitkem. Optimální smyslové vnímání je navíc jednou ze součástí čtení, psaní a počítání.“

„S reálným životem souvisí i schopnost zvládnout určité nepohodlí. Není tedy na škodu nechat dítě občas spát přírodě, zažít zimu, hlad či žízeň, postarat se sám o sebe a překonat po cestě nějaké překážky. Je nesporné, že svět vnímaný všemi smysly děti obohacuje.“

„ Většina dětí, které mají problémy s rovnováhou a pohybem, vykazují obtíže v mluvení, čtení, psaní a učení obecně. „

Kniha byla pro mě velkým přínosem. Při své praxi učitelky se setkávám s dětmi, které mají diagnostikované ADHD, či poruchy učení. Líbily se mě zajímavé tipy na aktivity, které využiji při práci s dětmi. Dnes trpí řada dětí specifickými poruchami učení a je třeba tomu věnovat velkou pozornost. Znát podstatu těchto poruch, jak s takovými dětmi pracovat a co jim vlastně nabídnout, aby se jejich potíže při učení zmenšovaly.

Petra Poláková vystudovala na Univerzitě Karlově fakultu Sociálních věd, obor Západoevropská studia. Během studií se zaměřila na problematiku životního prostředí. Její syn si zavedl úplně jiným směrem. Měl totiž řadu zdravotních komplikací, které musela Petra řešit. Ve volném čase cvičí jógu, je lektorkou jógy pro děti i dospělé.

Autor: Petra Poláková

Žánr: příručka pro učitele a rodiče

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 176

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-271-0760-5

Související články