Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let – výborná příručka pro učitelky i rodiče

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Řeč není vrozená a nevyvíjí se sama od sebe. Je to běžná lidská dovednost, je člověku přirozená. Přibližně třetina pětiletých dětí vykazuje chybnou artikulaci, výslovnost a nedostatky v řečových projevech. Kojenci začínají komunikovat pomocí pláče i úsměvu. Dávají najevo své libosti a nelibosti. Později začínají žvatlat a říkat svá první slova. Je nutné dětem vše komentovat, co děláme a co vidíme, používat krátké věty, chuť učit dítě, co ho zajímá, povzbuzovat jeho zvědavost, prostě mu poskytovat správný mluvní vzor. Lucie Brault Simard je kanadská pedagožka a je autorkou knihy Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let. 

Kniha obsahuje 71 her které rozvíjí vyjadřovací schopnosti malých dětí. Každá z her má uveden doporučený věk, co si předem připravit, přesný postup, další návrhy pro činnosti, souhrn toho, co si dítě daným cvičením rozvíjí a nakonec prostor pro vaše poznámky. Hry pro rozvoj řeči, které jsou v této příručce jsou určeny dětem od 1 roku až do 4 a půl roku věku. Každá hra je označena pro jaký věk je vhodný. I když je u her uveden věk, spíše se řiďte podle úrovně řečových dovedností u dítěte, než podle věku. Nemusí to být totiž směrodatné.

Jaké aktivity v příručce naleznete? Např. hledání stejných obrázků, poznávání zvuků zvířat, hledání schovaných předmětů, poznávání co je nahoře, dole či uprostřed, určování si tělesného schématu tzn. uložení jednotlivých částí těla, třídění obrázků dle různých kritérií, smyslové hry, dokončení příběhu, tichá pošta, vyprávění příběhů, co je a není pravda, vytváření skupin podle jednotlivých charakteristik, poznávání protikladů. Pomocí těchto her si děti procvičí zrakové, sluchové vnímání, logické myšlení, prostorové představy, předmatematické dovednosti – pojmy větší, menší, jemnou motoriku, geometrické tvary, barvy, protiklady, ale především tím rozvíjí slovní zásobu, jazykový cit, samostatný slovní projev a mnoho dalšího.

Tato příručka je pro mě velkým přínosem, jelikož při své práci logopedické asistentky tyto činnosti rozhodně využiji a ráda jí doporučím svým kolegyním. Je přehledná, aktivity jsou systematicky řazeny od nejjednodušších po ty složitější. Tuto knihu bych doporučila rodičům dětí, kteří se chtějí svým dětem věnovat a smysluplně je rozvíjet. S touto publikací se jim to určitě bude dařit. Aktivity jsou pestré a zábavné a budou děti bavit. Zažijte s nimi spousty legrace. Zábavnou formou si děti procvičí mnoho činností, aniž by si to uvědomovaly, že se vlastně učí. Především bych ocenila prostor pro poznámky i to, co vlastně danou aktivitou děti rozvíjí. Pokud víme, co danou hrou procvičujeme, příště se zaměříme na jiné tak, abychom při všestranné přípravě předškoláka na něco nezapomněly.

Tato příručka je určena učitelkám mateřských škol, logopedickým asistentkám a rodičům dětí s řečovými poruchami.

Slova autorky:

„Řeč dítěte se rozvíjí integrací všech stránek jeho bytosti, jeho osobnosti.“

Lucie Brault Simard – kanadská pedagožka a autorka knih pro rozvoj malých dětí.

Autor: Lucie Brault Simard

Ilustrace: Patricie Koubská

Přeložila: Jaroslava Fejková

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2019, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 159

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-262-1522-6

Související články