Hry pro rozvoj psychomotoriky – pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, své vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se spolupracovat ve skupině, naslouchat ostatním a prezentovat vlastní myšlenky. Hra je nejdůležitější věc v životě dítěte. Prostřednictvím hry děti zkoumají prostředí, poznávají běžné situace ze života, baví je hrát si s něčím, či s někým. 

Co vlastně psychomotorická hra znamená? Dle této knihy psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a manipulování s předměty a její součástí je rozvoj vnímání. Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity provádění za účelem zlepšení obratnosti a posílení fyzické zdatnosti. Jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení.

Hned na začátku publikace naleznete důležitá vývojová stádia každého dítěte od narození až do 6 let, jak je to s jemnou či hrubou motorikou, řečí a hrou, tzn. díky tomu pak můžeme vědět, o jaký typ her bude mít v daném věku zájem.

V dalších částech knihy autorka podrobně rozpracovává jednotlivé dovednosti jako je jemná a hrubá motorika, zrakové a různé smyslové dovednost a k nim dané činnosti, jimiž je můžete rozvíjet. U každé činnosti je uveden cíl, čeho chceme dosáhnout, co k tomu budeme potřebovat a jak danou aktivitu provedeme. Na konci každé kapitoly autorka uvádí další nápady, jak tyto dovednosti dále podpořit.

Autorka se zaměřila na smyslové hry, proto jsou součástí knihy návody na výrobu různých pomůcek, které se vám budou hodit při práci s dětmi. Nejsou náročné na materiály. Můžete je vyrobit z běžně dostupných materiálů jakou jsou papíry, vata, recyklovatelné materiály (láhve, krabice, lepenka, sáčky, ruličky), ale také na nejedlé pomůcky, jako jsou prstové barvy, různá těsta, modelíny, hlíny a mnoho dalších.

Knihu uzavírá podrobný rejstřík aktivit pro lepší orientaci v knize. Publikace je přehledná a čtivá. Čtenář ocení, že se zde dozví mnoho zajímavostí a různých dovednostech u dětí a ujasní si vývojové milníky v životě dítěte.

Publikace je plná námětů pro práci s dětmi, za což jí dávám velké plus. Kniha se mě moc líbila a rozhodně jí doporučím. Tuto příručku ocení učitelky mateřských, základních i speciálních škol, speciální pedagogové, vychovatelky školních družin a  především rodiče dětí, jejíž děti mají nějaké postižení.

Líbí se mě, že knihu lze využít, jak u dětí s nějakým postižením, tak i s normálním vývojem. Sama s dětmi pracuji a tuto publikaci oceňuji. Výborný je receptář na výrobu různých nejedlých hmot, modelín, které vám ušetří peníze za drahé plastelíny a zároveň víte, z čeho jsou vyrobeny. Už se moc těším, až je vyzkouším.

Tato publikace vám chce pomoci, jak pracovat s dětmi, není třeba mnoho peněz, ale mnohdy stačí málo a úžasné pomůcky ke hře jsou na světě.

Kniha se mě moc líbila a musím říci, že jsem v ní našla opravdu hodně inspirace. Jako učitelka ji rozhodně využiji při své  praxi.

Lisa A.Kurtz je dětská fyzioterapeutka a s dětmi s handicapem pracuje čtyři desítky let, Vydala na tato téma několik knih.

Autor: Lisa A.Kurtz

Žánr: metodická  příručka

Vydáno: 2015, Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba knihy: měkká

ISBN: 978-80-262-0800-6

 

Související články