Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme – aktivity pro celý rok

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Práce s dětmi je velmi zajímavá a pestrá. Je to neustálá cesta hledání způsobů, metod, forem i nápadů. Vždy, když si připravuji činnosti pro děti, tak si kladu za cíl, aby se něco nového naučily, abych jim přinesla do jejich života něco zajímavého, aby je připravené aktivity bavily a v mateřské škole byly šťastné a spokojené. 

V každém projektu najdete motivaci, kam chceme projekt směřovat, o čem si budete povídat, náměty na pohybové hry, cvičení, práci s textem, s pohádkami, písničky. Na konci je vždy shrnutí, proč zrovna toto téma a co bylo našim záměrem. Bohatá fotogalerie vám pomůže všechny důležité aktivity zdokumentovat. Na konci každého projektu je, co se děti naučily, čeho se nám podařilo dosáhnout, případně náměty pro další práci s dětmi.

Aktivity vychází z prožitkového učení, pohádek, básniček a písniček. Tato kniha je plně v souladu s rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a zahrnuje všechny oblasti. Kniha se skládá z úvodu, pak následují jednotlivé projekty a přílohy. Na konci naleznete seznam použité literatury, internetové zdroje i nabídku dalších seminářů týkající se předškolní výchovy.

Díky projektům děti objevují, zkoumají, experimentují, poskytují prostor pro vlastní nápady, pro pohybové aktivity a činnosti, posilují sebedůvěru, rozšiřují poznatky o světě kolem nás, všímají si rozdílů, logických souvislostí. Děti se lépe orientují ve vztazích, řeší problematiku společenského chování. Výhodou projektových dní je využití tvořivých aktivit, dále hudební i předmatematické činnosti. Velký důraz je kladen na pohybové aktivity, které rozvíjí hrubou motoriku, činí dětem radost z pohybu. Zaměření projektů je opravdu pestré. Děti se ocitnou na širém moři, u medvědů, poznají vánočního kapra, zažijí sněhové radovánky, vyzkouší si řadu řemesel a poznají rozdíl mezi vesnicí a městě jako náš domov.

Volné pokračování publikace Aby nás to spolu bavilo celý rok jsem si moc oblíbila při své práci s dětmi. Když jsem v edičním plánu viděla knihu Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme, tak jsem se na ní moc těšila až vyjde. Hned jsem ji otevřela a byla opět mile překvapena množstvím námětů i nápadů. Příručku ocení učitelky mateřských škol, zájmových kroužků i rodiče dětí, vedoucí příměstských i pobytových táborů. Dále také studenky pedagogických fakult.

Kniha je našlápnutá množstvím aktivit. Je psaná srozumitelně, čtivá a přehledná. Výhodou projektových témat je určitě to, že můžete náměty různě upravovat dle věku i možností dané třídy. Líbí se mě i bohatá fotogalerie, kde přesně vidíte, jak děti danou aktivitu prováděly. Na tuto příručku se moc ráda podívám i z jiného úhlu pohledu. Nejen jako učitelka, ale i jako maminka dvou synů, kteří si venku s děti rádi hrají řadu zajímavých her.

Ilustrace Patricie Koubské jsou pro mě opravdu srdcová záležitost. Mám je moc ráda a velice často je vyhledávám v knihách pro pedagogy, ale i pro děti.

Tuto knihu k recenzi jsem si nevybrala náhodou. Její první část se mě moc líbila. Takže volné pokračování bylo jasnou volbou.

Miroslava Baxová je učitelka mateřské školy. Řadu let se věnovala loutkovému divadlu. V Portále vyšla její kniha Aby nás to spolu bavilo po celý rok, na kterou toto její nové dílo volně navazuje.

Autor: Miroslava Baxová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 159

Vazba knihy: měkká

ISBN 978-80-262-1518-9

Související články