Didaktika předškolního vzdělávání – příručka pro učitele i studenty

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení

Úroveň předškolního vzdělávání je v naší republice velice dobrá. V mateřské škole je pokládán základ veškerého učení. To jak si děti zvyknou v mateřské škole, jaký vztah si k učení vytvoří, to s nimi většinou jde po celý systém vzdělávání, až do dospělosti. Publikace Didaktika předškolního vzdělávání se vyčerpávajícím způsobem zabývá klíčovými otázkami vztahující se k předškolní pedagogice. 

Publikace pojednává o základních aspektech předškolního vzdělávání, řeší aktuální problémy současné praxe. Kniha je rozdělena na dvě části. Část I., kterou tvoří činitelé předškolního vzdělávání a část II., pojednává o teoretických východiscích vzdělávacího procesu. Autorky v příručce řeší základní pojetí didaktiky už z dob Jana Ámose Komenského, alternativní způsoby výuky, které se odlišují od doposud uplatňovaného pedagogického přístupu (M. Montessori, Program Začít spolu, lesní mateřské školy), charakteristiku předškolního věku dítěte, učitele jako pedagogického pracovníka, jeho role a kompetence. Dále se zabývají rodinou, vztahem rodičů k dětem, učiteli, funkcemi rodiny, výchovnými styly, organizačními formami výuky, pedagogickou komunikací, diagnostikou a hodnocením.

Tato publikace opravdu vyčerpávajícím způsobem pojednává o současném předškolním vzdělávání. Uvádí i řadu případů z praxe, aby nebyl text pouze teoretický, za což si myslím, že si zaslouží kladné hodnocení. Osobně mě oslovila část týkající se projektové učení. Děti si je moc oblíbily a za těch pár let, co už máme projektové dny musím říci, že jsou velkým přínosem pro děti, ale i pedagogy. Jelikož v mateřské škole máme projektové týdny, jsem ráda za jakoukoli inspiraci. Myslím si, že je dobře, že vycházejí publikace tohoto typu. Je třeba se zamýšlet nad předškolním vzděláváním, jelikož v mateřské škole dáváme dětem to nejdůležitější, na čem pak mohou učitelky na základní škole dále stavět.

Kniha se mi moc líbila a doporučila bych ji učitelkám začínajícím, ale i těm zkušenějším, které se chtějí dozvědět mnoho zajímavých a užitečných informací pro svou práci. Myslím si, že je velice podařená a čerpat z ní mohou jak učitelky z praxe, tak i studentky, které se připravují na své budoucí povolání. Tato příručka je výjimečná tím, že obsahuje zajímavé příklady z praxe, které usnadní pochopení teoretických zákonitostí. V této publikaci mě zaujala kapitola týkající se technických výukových prostředků. Řadu těchto digitálních vymožeností neznám a nemám  s nimi zkušenosti, takže se rozhodně ráda přiučím, jelikož vědu a pokrok nezastavíme, musíme se vzdělávat i v těchto oblastech. Možná se tomu trochu bráníme a říkáme si, že je té techniky okolo nás mnoho, ale myslím si, že do budoucna se tyto technologie budou více využívat.

Na konci knihy naleznete seznam použité literatury, online zdroje, přílohy a věcný rejstřík, který vám usnadní orientaci v knize. Tato příručka je opravdu ucelená, psaná srozumitelně, s vyčerpávajícím obsahem. Publikaci ocení učitelky mateřských škol, ale i studenti pedagogických fakult.

Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. je docentkou a vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky na PdF UP v Olomouci.

Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. je docentkou Ústavu pedagogiky a sociálních studií na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, na stejné fakultě participuje i na výuce studentů preprimárních studijních oborů.

Autor: Eva Šmelová, Michela Prášilová a kol.

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2018, Portál, Praha

Počet stran: 232

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-262-1302-4

Související články