Sebevýchova – teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama

od Nikola Jaroschová
   3 minuty čtení
sebevychova.

Zdroj: Sebevýchova

Výchova je proces, který na nás působí celý život. Od narození až do dospělosti. Ovlivňuje nás mnohem více, než si uvědomujeme. Vliv rodičů, prarodičů, učitelů, vrstevníků, našich spolupracovníků, nadřízených, prostě všech se kterými se celý život setkáváme. Sebevýchova je též proces dlouhodobý. Publikace Sebevýchova vám pomůže orientovat se v této problematice.

Kniha se skládá z šesti částí. První část se zabývá kontextem sebevýchovy, jejím vymezením, postavením v pedagogické teorii. Druhá kapitola je historicko-filozofickým exkurzem, že lidstvo nemusí čekat na žádný zásadní objev, protože vše již bylo objeveno a formulováno. Autor se dotýká různých filosofií různých filosofů a vědců. Např. teorie těchto osobností jako je Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau, René Descartes, Sokrates, Platón, Karl Marx, Friedrich Nietzsche a mnoho dalších. Třetí kapitola nahlíží na teorii sebevýchovy v antropologické perspektivě.

Čtvrtá část je věnovaná praktickým otázkám sebevýchovy, která přináší metodiku základního stupně autogenního tréninku a další praktické náměty. Další kapitola je ukázkou možné popularizace tématu sebevýchovy. Závěrečná část tvoří výkladový slovník sebevýchovy. Na konci knihy naleznete seznam zkratek použitých v knize seznam použité literatury, rejstřík, který usnadní orientaci v knize, případně vyhledávání odborných termínů.

Zdroj: Sebevýchova

Kniha je určena nejen odborníkům na výchovu, ale také vychovatelům, rodičům, prarodičům, prostě všem, co se chtějí touto problematikou nadále zabývat a není jim lhostejné, jak se chovají jejich děti.

Kniha byla velice zajímavá a poučná. Jelikož se tímto tématem ráda zabývám, tato publikace mně udělala rozhodně radost. Je srozumitelně a poutavá psaná. Není to žádné nudné teoretické čtení, ale zajímavá sonda do naší sebevýchovy. Myslím si, že by si jí měl přečíst každý, co má do činění s výchovou dětí, ať už v rodině, či ve školství. Jelikož jsem učitelka, bude tato kniha pro mě velkým přínosem i po stránce profesní.

Kapitoly jsou přehledně uspořádané. V knize mě zaujala část, kde autor píše o osobnostech, které mají spojitost s výchovou. Ať už se jedná o psychology, psychiatry, farmakology, ale i pedagogy či filosofy. Za zmínku rozhodně stojí Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc., Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc., Doc. PhDr. Jiří Pelikán a mnoho dalších. V příručce se mně líbil terminologický a výkladový slovník, který pomůže lepší orientaci v této oblasti.

Ukázka z knihy:

Co je vlastně výchova?

„Výchova je však procesem celoživotním a lidská osobnost se výchovou, byť neuvědomovanou, mění i v dospělosti.“

Škála pedagogenie, tedy nepříznivého výchovného působení je přitom neobyčejně široká.

Vyhnout se chybám ve výchově není možné ani žádoucí.

Sebevýchova, tj. pedagogické ovlivňování a rozvíjení sebe sama.

„Člověk je tím, čím chceme být a čím je naplánovat být v budoucnu. Není ničím jiným, než čím se dělá.“                        Jean Paul Sartre

„Sebevýchova je úsilí člověk změnit vlastní povahu či chování (Hartl, Hartlová)

Několik slov o autorovi:

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., působí jako zástupce vedoucího katedry – Katedra pedagogiky, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, též jako vedoucí odborného týmu Univerzity Karlovy, který se ve spolupráci s NF STOP šikaně této problematice věnuje. Je členem hlavního výboru České pedagogické společnosti – předseda pobočky Praha.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství biologie a rodinné výchovy.

Působil na střední odborné škole jako učitel a metodik prevence sociálně patologických jevů, dále v neziskové sféře jako lektor a odborný garant kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. V současné době je odborným asistentem na Katedře školní a sociální pedagogiky PedF UK, kde se zabývá především pedagogickými aspekty zdraví a kvality života a problematikou zdravotní gramotnosti. Vykonává funkci proděkana pro vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a akreditace. Členem České pedagogické společnosti je od roku 2003, od roku 2010 zastává funkci předsedy pražské pobočky.

Autor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Ilustrace: Ing.arch. Olga Badová

Žánr: osobní rozvoj, příručka, edice Pedagogika

Vydáno: 2020, Vydala Grada Publishing, a.s

Autor: redakce

Související články