Pedagogika pro učitele

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení
pedagogika

Zdroj: Pedagogika pro učitele

Být učitelem to nejsou jen znalosti, vědomosti, ale i dovednosti, životní zkušenosti, chtít na sobě neustále pracovat, učit se novému, sebevzdělávat se, ale je to především poslání. Je to určitý sociální status, pochopení hlubších základů orientace, bytostního přesvědčení. Publikace Pedagogika pro učitele podává vyčerpávající formou zákonitosti pedagogiky. Budete překvapení množstvím informací, které jsou v knize uvedeny. 

Kniha obsahuje 28 kapitol, které řeší základní problematiku pedagogiky jako takové. Dotýká se témat. Dotýká se témat např. učitelství jako povolání, vzdělávání učitelů, pedagogika jako vědní disciplína, školský systém a jeho vývoj v historii, alternativní školy, řízení školství, vyučování – jeho cíle, podoby, obsah, formy, individualizace ve školství, kooperativní učení, práce s informacemi, komunikace, management, etická a multikulturní výchova, pedagogická diagnostika, poradenské služby, drogová závislost i spolupráce s rodinou.

Na první pohled je tato publikace vyčerpávající na důležitá témata týkající se pedagogiky ve školství. Kniha je koncipována jako výkladový text pro práci na různých seminářích. Text vás bude provázet jak na fakultách, tak i při přímé školské praxi. Důraz je kladen na současné pedagogické trendy, v textu je řada odkazů na další literaturu i studijní materiály. Je třeba dál se vzdělávat, hledat i nacházet.

Zdroj: Pedagogika pro učitele

Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny klíčová slova, která nám mohou pomoci orientovat se v celé knize. Na konci je seznam použité literatury. Součástí publikace jsou i příklady z praxe, které dobře vysvětlí danou problematiku a čtenář si jí lépe zapamatuje.

Motto:

„Každý trhá z rozkošného ovoce krásy na těch větvích, k nimž doroste svým duchovým vzrůstem.“ O.Březina

Velice mě zaujala kapitola pojednávající o kooperativním učení a multikulturní výchově, která je v dnešní době velice důležitá v souvislosti s velkou migrací cizinců k nám. Učitelé se potýkají s problémy, které z výuky cizinců plynou, náročnost spolupráce rodiny, která mnohdy nechce pochopit a přijmout zvyklosti dané českým školstvím.

Publikace je určena pro studenty pedagogických, filosofických, přírodovědeckých fakult. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba (multikulturní výchova, spolupráce rodiny a mnoho dalších témat).

Autorky: Alena Vališová, Hana Kasíková

Žánr: učebnice vysokých škol, příručka pro pedagogy

Vydáno: 2018, Grada, Praha

Počet stran: 456

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-247-3357-9

Autor: redakce

Související články