Cesta do pohádky – literárně – dramatické projekty pro mateřské školy

od Nikola Jaroschová
   3 minuty čtení
cesta do pohadky

Zdroj: Cesta do pohádky

Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem.  Děti znají v dnešní době především ty kreslené americké pohádky. Ty tradiční, které se lidovou slovesností předávaly z generaci na generaci jsou bohužel často opomíjeny a je to škoda. V mateřské škole slouží nejen jako prostředek pro uklidnění dětí, před poledním spánkem, ale hlavně jako východisko pro výchovně vzdělávací práci. Pohádka nám pomáhá nastavit pravidla a pomoci při adaptaci dětí v mateřské škole.

Kniha je rozdělena na tři části. První a druhá část pojednává o literárně – dramatických projektech, jaké jsou cíle, metody, co vše připravit, než začneme s dětmi a literaturou pracovat. Poslední část je věnována vlastním námětům na aktivity a hry. Součástí je i reflexe k danému příběhu, praktické ukázky vyzkoušených projektů, které lze pomocí různých kritérií jako je věková skupina, složení i počet dětí měnit. Každý z projektu obsahuje cíle, metody, potřebné pomůcky, podrobný popis aktivit vycházející z literárních předloh (pohybové hry, básně, písničky, výtvarné činnosti).

Literatura má nezastupitelné místo již od útlého věku. Rodiče prohlíží s dětmi leporela, čtou jim knihy, povídají si s nimi, hrají různé hry a škádlivky, které jsou doplněny pohybem. Další nesmírně důležitou roli má mateřská škola, ve které se dítě denně setkává s pohádkovými příběhy, dramatizací. V dětech tak posilujeme představivost, pozornost, obohacujeme slovní zásobu. Dětem můžeme vyprávět různé příběhy, měnit barvu hlasu, použít i neverbální komunikaci. Děti si pomocí dramatických her a činností zkoušejí hru v rolích, odkrývají vlastnosti literárních postav a chápou zákonitosti světa.

V publikaci je také zmínka o tom, co pro nás literatura jako taková znamená i kritéria, jak vybrat dobrou knihu. Velice důležitý je výběr vhodné literatury pro děti. Nabídka je opravdu pestrá. Na knižním trhu je nepřeberné množství knih. Je ale opravdu důležité dávat si na výběr pozor, protože existuje i nekvalitní dětská literatura.

Zdroj: Cesta do pohádky

Pohádky neodmyslitelně patří do života dětí. Jejich svět je plný fantazie, krásných princezen, zlých draků a pohádkových dědečků. Pomocí pohádkových postav se děti snaží poznat reálný svět. Dramatická výchova, jejíž metody jsou hlavní náplní zde uvedených projektů, vychází z prožitkového učení. Pomocí dramatické výchovy dítě vstupuje do příběhu, do různých životních rolí, chápe díky ní mezilidské vztahy, ovlivňuje své chování, postoje a názory, učí se spolupracovat ve skupině i mezi jednotlivci a respektovat druhé.

Musím říci, že mě kniha opravdu nadchla. Neustále hledám nové inspirace, jak nejlépe s dětmi pracovat. Tato publikace je plná nápadů a námětů, jak s dětmi užít tak úžasné téma, jako jsou pohádky.

Součástí publikace jsou pracovní listy. Většina z nich rozvíjí logické uvažování, grafomotoriku a matematické představy. Je jich celkem 13. Učitelky mohou tyto pracovní listy využít v rámci předškolní přípravy.

Na konci příručky naleznete názvy literárních předloh, autora a citace literatury.

Knihu bych doporučila všem začínajícím učitelkám mateřských škol, ale i těm zkušeným, které hledají inspirace pro svou práci, dále také učitelkám prvního stupně pro ozvláštnění výuky, ale i pro rodiče, kteří hledají inspirativní knihu pro své děti.

Jitka Míčková pracuje jako učitelka MŠ, vede dramatické kroužky pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ a od roku 2016 lektoruje a tvoří vzdělávací dílny divadla Minor, stejně jako workshopy nadace Post Bellum. Je zakladatelkou a členkou divadla Na Háčku zaměřeného na inscenace pro předškolní děti, kde tvoří také dramaticko – vzdělávací dílny navazující na jednotlivé inscenace.

Autor: Jitka Míčková

Ilustrace: Zdeňka Voštová

Žánr: metodická příručka, dramatická výchova

Vydáno: 2019 , Portál, Praha

Počet stran: 160

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-262-1432-8

Autor: redakce

Související články