Aby nás to spolu bavilo – prožitkové učení v mateřské škole

od Nikola Jaroschová
   2 minuty čtení
aby nas to spolu bavilo

Zdroj: Aby nás to spolu bavilo

Práce s dětmi je velmi zajímavá a pestrá. Je to neustálá cesta hledání způsobů, metod, forem i nápadů. Vždy, když si připravuji činnosti pro děti, tak si kladu za cíl, aby se něco nového naučily, abych jim přinesla do jejich života něco zajímavého, aby je připravené aktivity bavily a v mateřské škole byly šťastné a spokojené.

Projekt nelze úplně naplánovat, vyvíjí se postupně, mění se, často odbočíme někam jinam, záleží vždy na mnoha okolnostech, jaké máme složení dětí, ať už věkové, či povahové, celkové naladění dětí, vnímáme dané potřeby dětí. Stanovíme si tedy cíl, čeho chceme dosáhnout, vybíráme činnosti k danému projektu, písničky, hry, pohádky, aktivity a náměty na tvoření.

Říkáte si, proč zrovna projekt? Téma totiž probereme do hloubky, učíme děti spolupráci, kooperativnímu myšlení, schopnost práci dokončit. Náročná může být organizace práce ve smíšené třídě.

V každém projektu najdete motivaci, kam chceme projekt směřovat, o čem si budete povídat, náměty na pohybové hry, cvičení, práci s textem, s pohádkami, písničky a pokusy. Na konci je vždy shrnutí, proč zrovna toto téma a co bylo našim záměrem. Bohatá fotogalerie vám pomůže všechny důležité aktivity zdokumentovat. Ty mohou probíhat vevnitř ve třídě, ale i v lese, na hřišti, prostě v přírodě.

Díky projektům děti objevují, zkoumají, experimentují, poskytují prostor pro vlastní nápady, pro pohybové aktivity a činnosti, posilují sebedůvěru, rozšiřují poznatky o světě kolem nás, všímají si rozdílů, logických souvislostí. Metody založené na fantazii, hře, komunikaci. A mnoho dalších.

Záměrem této příručky je se inspirovat, zkoušet nové věci, hrát si s radostí, ve smyslu – aby nás to spolu prostě bavilo. Myslím si, že se to autorce podařilo. Publikace je plná zajímavých námětů na činnosti, na náměty na výtvarné činnosti, pohybové a jiné aktivity.

Zdroj: Aby nás to spolu bavilo

Kniha se mě moc líbila. Určitě ji ve své praxi využiji a rozhodně bych ji doporučila. Moc se mě líbí zpracování projektů, bohatá fotogalerie, která vás navede na činnosti. Ilustrace Patricie Koubské jsou krásné. Mám pro ně velkou slabost. Vždy mě zahřejí u srdíčka.

Kniha je složena z úvodu, z vlastních projektů a seznamu použité literatury, dalších internetových zdrojů a tipů na odborné semináře.

Publikace je určena učitelkám mateřských škol, studentům pedagogických fakult, kteří hledají zajímavé náměty, inspirace na aktivity a činnosti.

Příklady projektů:

Kočkování – o kamarádství
Babí léto aneb Háta a pavouk – prožitky z babího léta, pavoučků
Není ucho jako ucho aneb Ušatá Amálka – lidské tělo, hluk, ticho, vytváření pravidel a souvislostí
Jaro, Veselé Velikonoce – jarní objevy, výlety do přírody, Velikonoce, zrození života, láska, důvěra, pospolitost, odpovědnost, změny v přírodě

Miroslava Baxová je učitelka mateřské školy. Řadu let se věnuje loutkovému divadlu.

Autor: Miroslava Baxová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2018, Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba knihy: měkká

ISBN 978-80-262-1370-3

Autor: redakce

Související články