Zentangle

Z1

Zentangle je umělecká metoda, kterou vytvořili Rick Roberts a Maria Thomasová. Jedná se o zábavnou, kontemplativní, relaxační metodu, která využívá strukturované a uspořádané vzory a motivy k vytváření krásných a poutavých výtvarných děl.

Tento přístup je založen na úmyslném a vědomém provádění každého tahu, bez obav či soustředění se na konečný výsledek. A samotná cesta se nachází v samotném procesu tvoření. Zentangle je kouzelné v tom, že neexistuje žádná dobrá či špatná cesta.

Umíte-li přiložit na papír tužku či pero, zvládnete i zaplétat linky tanglů. Ačkoliv je tato metoda dostatečně přitažlivá a dostupná pro kohokoli, poskytuje zároveň i dostatek inspirace k tomu, aby si ji osvojili a těšili se z ní i pokročilí umělci…

Osvojte si ten nejlepší a skvělý způsob relaxace a začněte si proces tvoření jednoduše užívat. Ostatně stejně jako já…. není na tom opravdu nic těžkého, posuďte sami….

z2

z4

z5

z7

z8

z9

Zpracováno a nakresleno podle knihy:  Umění ZENTANGLE