Obrázková logopedie – praktická příručka pro děti a rodiče s ukázkami cvičení řečových dovedností

Tato kniha je vytvořena ve spolupráci s renomovanou klinickou logopedkou Mgr. Irenou Šáchovou a je určena speciálně pro dětské pacienty Vojenské zdravotní pojišťovny, kteří navštěvují logopedii. Víme, že logopedie je ve velké míře spojena s domácím procvičováním a právě tato publikace je pro vás vhodnou pomůckou na domácí trénink.