Učíme se počítat – pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

Ráda bych vám představila zajímavou novinku vydavatelství Portál s názvem Učíme se počítat, která slouží k prevenci dyskalkulie. Dyskalkulie patří mezi specifické poruchy učení a zahrnuje specifické postižení dovednosti  ovládání základních početních úkonů jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dětí s těmito poruchami bohužel přibývá a je třeba předmatematickým dovednostem věnovat v mateřské škole […]