Projevy soustrasti

A dokud žijeme, budeme na ni vzpomínat s hlubokou láskou. (Oliver Wendell Holmes) Každý prožívá ztrátu, ale mnozí nehledají pomoc, aby uvolnili city, které s ní souvisí a nahromadily se v nich. Pochovat smutek a nevyjadřovat jej může být sebezničující. Vysíláme terapeuty do škol, když tam náhle a tragicky zemře student, ale neposíláme terapeuty k […]