Poznat sám sebe

Největší chybou je nebýt si vědom nikým. (Thomas Carlyle) Poznat sám sebe lépe vyžaduje odvahu. Je mnohem snadnější skrývat se pod maskou než se vidět takoví, jací skutečně jsme. Mnoho lidí se domnívá, že jsou dokonalí a nemusí se měnit, považují se za střed vesmíru, ale mají problém. Přejete-li si poznat sami sebe lépe, musíte […]